Outplacement – en viktig del av Employer Branding

8 TIPS KRING GRUNDERNA FÖR ETT LYCKAT ARBETE MED OUTPLACEMENT     De flesta företag har strukturerade ”intron”, ofta förankrade i någon form av personalpolicy men hur många företag har lika tydliga rutiner vid ”outron”? Vet man hur arbetsgivaren agerar vid en övertalighet? Arbetsbristsituation? Vet nyanställda och medarbetare vad som gäller vid personalförändringar? Jag har hjälpt företag att förflytta ut personal i snart 10 år och min uppfattning är att det inte alls är lika självklart med tydliga rutiner vid arbetsbrist, som det är att ge nyanställda vettiga introduktioner. Detta föranleder mig till att bidra med mina tips i ämnet, … Läs mer

När upptäckte du att du inte är som alla andra?

Inom HR, kanske då främst inom rekrytering och ledarskap, så pågår det ofta diskussioner kring personlighetstester och dess värde, nytta och träffsäkerhet. Olika personlighets- och persontypstester kan ge dig mer förståelse för vem du är, hur du fungerar, motiveras av och vad du trivs med.

6 tips inför anställningsintervjun

På anställningsintervjun avgörs en hel del, därför är det många som fasar för detta moment. Dels tycker man kanske inte om att prata om sig själv, dels kan det vara mycket som står på spel och det är inte ovanligt att man känner prestationsångest. Andra ser med spänd förväntan fram emot intervjun och sporras av att få träffa en rekryterare. Oavsett vilken typ man är så finns det några saker som jag tycker man bör tänka på när det gäller intervjun:

Uppringd av nya jobbet

Aktivitet har länge varit ett nyckelord för framgång i jobbsökandet. De senaste åren ser man ett annat, snabbt växande mönster. I vissa lägen har de ”passiva” jobbsökande nått större framgång än de ”aktiva”. Sociala medier, öppna forum och publika CV-kanaler har förändrat rekryteringskartan, nuförtiden kan man närsomhelst bli kontaktad. Söker man aktivt jobb så bör man såklart vara frekvent och offensiv med jobbansökningar (aktivitet slår fortfarande passivitet i själva sakfrågan) men det finns en del s k ”passiva” åtagande man kan göra för att lyckas få till en förändring.

Tre tips kring denna spaning är:

Vad är en bra födelsedagspresent?

Vi blev härförleden kontaktade av en person som ville ge sin bästa vän en present på dennes födelsedag. Gärna en present som förändrade hens liv – hjälp med karriären i form av strategisk rådgivning och operativa insatser. Ett arbete som man trivs med är viktigt, det lägger grunden för resten av det som kallas livet. Trivs man på jobbet så trivs man oftast generellt och att ge någon en tjänst, i form av present eller julklapp, som i det långa loppet kanske förändrar mottagarens liv, är i våra ögon en grymt vettig present. En present som verkligen gör skillnad.