I transparensens namn, IDD för din skull 

Ett av syftena med IDD är att ge konsumenterna ett bättre skydd mot oseriösa rådgivare, eller ska vi säga försäljare, som ser mer till sin egen profit än till kundens bästa.

10 punkter för att minska stress på arbetet

De flesta av oss känner ibland av press på olika sätt, att tiden är allt för knapp, vi räcker inte till och kraven verkar omöjliga att nå upp till. Några blir aldrig av med den känslan.

Ta hand om dina stjärnor

De medarbetare du helst vill ha – de drivna, högpresterande och engagerade, är ofta även de som löper störst risk att må dåligt av stress och råka ut för utmattningssyndrom.

Tydligt och anpassat ledarskap är A och O

Ett tydligt och anpassat ledarskap är en helt avgörande parameter för att vi ska lyckas med uppdraget att styra mot lägre ohälsotal och en bättre arbetsmiljö.