5 chefsbeteenden som dödar arbetsglädjen

 

Chefen är en viktig person i våra liv. Bra chefer kan lyfta trivsel och välmående på arbetsplatsen och skapar produktiva team. Motsatsen (som en del av oss någon gång i karriären fått erfara) är en chef som bokstavligen suger arbetsglädjen och engagemanget ur sina medarbetare. De flesta chefer strävar efter att var en bra ledare men en del lyckas inte så bra.

Här är 5 chefsbeteenden som ger svart bälte i att snabbt och effektivt döda medarbetarnas trivsel och glädje på arbetsplatsen:

1. Chefen som inte ger beröm

Alltför många tar goda gärningar och bra arbetsinsatser för givet. Det finns en otrolig kraft i att berömma den som gör något bra. Undersökningar visar att medarbetare som regelbundet får beröm och uppmuntran från sin chef:

  • Har högre produktivitet
  • Har nöjdare kunder
  • Är mindre benägna att byta arbetsgivare
  • Ökar engagemanget hos sina kollegor
  • Råkar ut för färre olyckor och säkerhetsincidenter
2. Chefen med narcissistiska tendenser

En chef med narcissistisk personlighet framställer ofta sig själv som den intressantaste personen på planeten. Deras ledarstil får lätt andra att känna sig mindre värda och de kan helt utan dubier t. ex. förringa en medarbetares arbetsinsats inför de andra i teamet. När den narcissistiska ledaren däremot behöver något från en medarbetare så kan taktiken lätt upplevas som manipulativ, hot eller känslosam offerkofta är inte en ovanlig strategi från dennes sida.

3. Chefen som inte vill dela med sig av information till andra

Det finns chefer som håller inne med information för att senare använda den för att visa sin maktställning gentemot sina medarbetare: “Va, vet du inte det? Det borde väl du ha koll på i din roll?”. Detta beteende undergräver förtroendet och arbetsglädjen kan snabbt bli ett minne blott.

Information och öppenhet bygger upp förtroende, både för dig som ledare och mellan medarbetarna i teamet. Lojala medarbetare som mår bra och är produktiva får man genom att öppet dela information som kan hjälpa dem framåt i arbetet och karriären.

4. Chefen som vill ha total kontroll

Chefer som petar i varje detalj och styr allt på micronivå har ofta ett väldigt stort kontrollbehov. Denna chefstyp visar ofta dålig tillit till sina medarbetare och vill helst inte delegera. Detta kan bli väldigt begränsade för medarbetarnas och teamets utveckling, kreativitet och vilja att lära sig något nytt. De medarbetare som letar mening och delaktighet i sitt arbete får inget utrymme att växa och blir ganska snart oengagerade.

5. Chefen som ser medarbetare som robotar

Medarbetarna ses som maskiner som endast finns till för att utföra sitt arbete. De ses som en kostnad snarare än en tillgång. Engagemang, utveckling och välmående är inget som prioriteras ”De får ju sin lön…”. Deras synsätt lämnar sällan något utrymme för empati eller förståelse för medarbetaren som människa med ett liv även utanför arbetet. Resultatet blir ofta – hög stress, hög personalomsättning, hög sjukfrånvaro och utmattningssyndrom.

Med en chef som har någon av dessa ledarstilar är risken stor att din trivsel, effektivitet och glädje snabbt försvinner och stressen tar över. Ett gott ledarskap handlar i grunden om att bry sig om, och tycka om, andra människor. Du som chef måste kunna skapa rätt förutsättningar – så både människor och affärer kan växa.