Nytt år nya förutsättningar – Basbeloppen 2018


För oss som jobbar med pension och försäkring ändras förutsättningar något vid varje årsskifte. Anledningen till de nya förutsättningarna är de nya basbeloppen som fastställs i slutet av varje år, för att sedan börja gälla när klockan slår midnatt på nyårsafton.

De basbeloppen som fastställs är Prisbasbeloppet, Inkomstbasbeloppet och det Förhöjda prisbasbeloppet. Var och ett av dessa används till olika saker och de viktigaste för oss är Inkomstbasbeloppet och Prisbasbeloppet. Det senare fastställdes för första gången 1957 och uppgick då till 4 000 kronor.

Inkomstbasbeloppet används bland annat för att beräkna nivåer avseende pensionsavsättningar inom ramen för kollektivavtal, individuella pensionsplaner samt för att beräkna taket i den allmänna pensionen. Konsekvenser av förändringar i basbeloppet är förändringar i pensionspremier. Går basbeloppen upp sjunker allt annat lika premierna i de flesta pensionsplaner, skulle det gå ned ökar premierna. När det gäller den allmänna pensionen innebär en höjning av basbeloppet att man har möjlighet att tjäna in mer pension då taket i systemet höjs.

Prisbasbeloppet är avgörande för gränser och nivåer när det gäller vår allmänna sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetsgivarfinansierade sjukförsäkringar. Ett högre prisbasbelopp innebär möjlighet till större ersättning från det offentliga och kan innebära lägre ersättning från arbetsgivarfinansierade lösningar beroende på löneläge.

Prisbasbeloppet används även som grund för försäkringsbelopp ibland annat barnförsäkring, olycksfallsförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring. Detta för att säkerställa värdebeständighet i ersättningsnivåerna.

Basbeloppen är alltså av central betydelse i vår verksamhet.

För 2018 är de som följer:
  • Inkomstbasbeloppet – 62 500 kronor.
  • Prisbasbeloppet – 45 500 kronor.
  • Förhöjda prisbasbeloppet – 46 500 kronor.