Försäkring och Pension

Vi är fristående pensions- och försäkringsrådgivare som förmedlar försäkringar. Eftersom vi inte representerar enskilda försäkringsbolag och inte har några egna produkter kan vi ge dig professionella och genomtänkta råd utifrån dina behov och förutsättningar.

Vi erbjuder även rådgivning angående avtalskonstruktioner, policyarbete och försäkringsupphandling. Utöver detta kan vi bistå dig med administrativa tjänster och systemresurser som underlättar hanteringen av pensioner och försäkringar. Vi erbjuder också individuell rådgivning för medarbetare.

Eftersom vi som försäkringsförmedlare valt att basera vår rådgivning och våra tjänster på s.k. opartisk analys, har vi en unik position på marknaden. Detta innebär att vi inte representerar eller har exklusivitetsavtal med något eller några enskilda försäkringsbolag. Vi har inte heller några egna produkter, som alltid måste vara bäst och säljas i varje läge. Istället kan vi helt oberoende av leverantörsintressen representera dig som kund och bistå dig med de bästa och mest effektiva produkterna och tjänsterna, i varje given situation.

Detta gör oss till ett starkare alternativ än enskilda försäkringsbolag eller banker och andra aktörer med egna produkter. Nyttan för dig är att du verkligen kan få det bästa från varje givet område. Många försäkringsbolag är bra på mycket – men inget är bäst på allt. Däri ligger den stora nyttan med att konsultera oss i alla era försäkringsrelaterade frågor.

Den grundläggande uppgiften består ofta i att utvärdera marknaden och ta fram den lösning som passar dig bäst utifrån de förutsättningar du gett oss.

Optimal har förädlat förmedlarrollen ytterligare genom att erbjuda tydliga och transparenta samarbetsformer för våra kunder. Detta innebär också att vi inte enbart förmedlar och upphandlar försäkring, utan även erbjuder ett antal olika tjänster oberoende av försäkringsförmedlingen. Mer om detta kan du läsa under fliken ”Vad vi erbjuder” som du kommer åt i menyfältet ovan.

I samband med, före, eller efter att ditt företag har fått alla försäkringslösningar på plats, oavsett om du har ett bra försäkringsupplägg sedan tidigare eller står i begrepp att upphandla, så slutar inte vårt engagemang där. Försäkringsförmedling är så mycket mer än de produkter vi jobbar med dagligen. Hur ser ett marknadsmässigt försäkringsåtagande gentemot personalen ut? Hur kommunicerar man ut förmånspaketet till personalen så att de vet att det finns och uppskattar det arbetsgivaren betalar så dyrt för? Hur anpassar personalen försäkringspaketet så att de erbjudna förmånerna blir optimerade och individuellt anpassade? Vem följer upp och genomför förändringar avseende nyanställda och personer som slutar?

Vi har tjänster anpassade för att göra allting så bra och enkelt som möjligt för våra kundföretag och deras viktigaste resurs, personalen!