Gruppdynamik

Föreläsningar och Workshops

Våra inspirerande och strategiska föreläsare går att boka upp på föreläsningar, workshops, utbildningar och paneldiskussioner kring pensions- och försäkringsfrågor. Deras roll och uppgift skräddarsys alltid efter kundens och målgruppens behov. Vi kan leverera olika längder, allt från timmar till heldagar, prissättning sker efter diskussion/ behovsanalys.