Gruppförsäkring

Ett grundskydd som kompletterar samhällets skydd

Gruppförsäkringar är en försäkringsform som ger ett försäkringsskydd till en låg kostnad. Produkten är en gemensamt upphandlad försäkring för en specifik grupp som ger var och en av de försäkrade i gruppen ett individuellt skydd.

Genom ett gruppavtal kan arbetsgivare ge sina medarbetare möjlighet att ansluta sig till en gruppförsäkring. Försäkringarna är frivilliga och det vanliga är att låta de anställda betala premien själv.

Med en personligt anpassad gruppförsäkring får man ett bra skyddsnät till en rimlig kostnad. Den kan gälla endast för dig själv, eller inkludera familjen.

En gruppförsäkring innehåller olika valbara moment:

  • Livförsäkring
  • Barn- och ungdomsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  • Sjukförsäkring
  • Sjukkapital/ Trygghetskapital
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Dessutom s.k. Fortsättningsförsäkring och Seniorförsäkring

Optimal hjälper arbetsgivare att upphandla rätt gruppförsäkringar, med hänsyn till omfattning, villkor och premier. En gruppförsäkring är ett mervärde för era anställda och ska vara enkel, smidig och framför allt riktigt bra. Optimal har en gedigen erfarenhet av upphandling och ser alltid till att just ert företag får den bästa lösningen för era medarbetare.

Vi erbjuder även informationsträffar, företagsspecifikt informationsmaterial, rådgivning till era anställda och givetvis dedikerad telefonsupport.

Optimal erbjuder sina kunder en unik möjlighet att ansluta sig
till vår klientgruppförsäkring

Denna gruppförsäkring upphandlas löpande för att kunna erbjuda för stunden så bra villkor och premier som möjligt. Gruppförsäkringar har traditionellt endast varit möjliga för stora företag eller organisationer att ansluta sig till. Nu ges även möjligheten för små och medelstora företag och t.o.m. enskilda individer.

Genom att ansluta dig till en större grupp försäkrade får du ofta ett bra försäkringsskydd till en kostnad som ofta är lägre än i fallet med individuella försäkringar, dessutom brukar hälsoreglerna för anslutning vara betydligt enklare.

Intresserad av gruppförsäkring?

Är du som arbetsgivare intresserad av att erbjuda medarbetarna tillgång till en gruppförsäkringslösning, kontaktar du oss för ytterligare information.