Webbtjänster

Administrationen av de anställdas försäkringar avseende exempelvis rapportering av löner och personalförändringar ska naturligtvis ta så lite tid så möjligt. För att underlätta för våra kundföretag har vi ett antal administrativa verktyg till vårt förfogande som kompletterar vår personliga service.

Webb företag

Webb företag är en tjänst som är till stor hjälp för ert företag. I verktyget rapporterar arbetsgivaren information rakt in i våra system, så att vi snabbt och effektivt kan tillhandahålla rätt service.

Via Webb företag får ni överblick kring

 • Företagets totala premievolym
 • Samtliga anställda på individnivå
 • Senast inrapporterad lön
 • Aktuella löneväxlingar

Via Webb företag kan ni

 • Rapportera personalförändringar
 • Rapportera löneändringar
 • Exportera/importera information till/från excel och andra program
 • Löpande kontrollera försäkrinsstatus

Tjänsten innehåller också en händelselogg, där all rapportering sparas – för enkel kontroll och uppföljning.

Webb person

Webb person är en tjänst som ger medarbetaren möjlighet att själv se sitt försäkringsengagemang.

Via Webb person får medarbetarna

 • Kontinuerlig uppdatering av sina försäkringar och dess värden
 • Tydlig premie- och kapitalsammanställning med avkastningsredovisning
 • Se aktuella förmånstagarförordnanden

Via Webb person kan medarbetarna

 • Simulera olika pensionsutfall, premier etc
 • Beställa rådgivning
 • Rapportera förändringar avseende sin profil och sina individuella uppgifter