Sagt om oss

Sagt om oss

Jag hamnade i en konflikt på arbetsplatsen. Malin blev då ett stort stöd och verkade även som medlare vid några tillfällen. Hon var ett bollplank för mig som var absolut nödvändigt för att klara av min situation.
 
SOFIA

Grupp- & Ledarskapsutveckling

Vi bygger starka team och utvecklar chefer. Det har vi gjort i många år och vi kommer att fortsätta göra det länge till. Vårt personliga engagemang, kundfokus och kompetens inom Grupp- & Ledarskap gör att kunderna vill ha ett långsiktigt samarbete med oss.

Vårt arbete är alltid i någon form kopplat till Employer Branding. Vi ser ett stort värde i att hjälpa kunden att skapa sig ett bra rykte. Idag är bra ledarskap och viljan att bygga effektiva team viktiga  kärnämnen i Employer Branding strategin. Vi kan och förstår det. Och vi har hjälpt flera organisationer med just de frågorna.

Vi erbjuder strategisk rådgivning och operativa insatser. Att paketera anpassade koncept och tydliga processer ingår också i vårt arbetssätt.

Vi vill kunna mäta vårt arbete och resultat. Därför tillämpar vi oftast DISC-modellen eller 360-verktyg för att kunna kartlägga nuläge för vidare actionplans i förbättringsarbetet. Professionell coaching är en annan effektiv metod som vi erbjuder i utveckling av team och ledarskap.

Tillsammans med våra duktiga kollegor på övriga affärsområden erbjuder vi samlad kompetens inom strategiskt HR under ett och samma tak. Det tycker vi är att vara i framkant.

Vårt mål är att alltid ta fram den bästa metoden för varje enskild kund. Vi vill att kundens vilja och engagemang att skapa bra ledare och effektiva team ska vara genuin och i fokus. Både nu och på lång sikt. Finns den så hjälper vi er med resten.