Sagt om oss

Sagt om oss

Jag hamnade i en konflikt på arbetsplatsen. Malin blev då ett stort stöd och verkade även som medlare vid några tillfällen. Hon var ett bollplank för mig som var absolut nödvändigt för att klara av min situation.
 
SOFIA

mote

Föreläsningar och Workshops

Våra inspirerande och strategiska föreläsare går att boka upp på föreläsningar, workshops, utbildningar och paneldiskussioner. Deras roll och uppgift skräddarsys alltid efter kundens och  målgruppens behov. Leverans sker i olika längder, allt från timmar till heldag, prissättning sker efter diskussion/ behovsanalys och vi erbjuder rådgivande expertis inom följande ämnen:

Inom Grupp & Ledarskap föreläser vi inom områden som stärker personal, ledare och företagare i deras arbete.

Sociala Medier (marknadsföring, affärsnytta, strategier, varumärke), Employer Branding/ EVP, DISC/ IPU (att umgås med idioter), Jobmatchtalent (vilka är dina talanger?), arbetsplatsförändringar, omställning/ övertalighet, rekryteringsutmaningar, ”Min roll som ledare”, Linkedin för företag, m fl.

 

För mer information är du välkommen att kontakta oss på
040-685 84 07, eller maila på info@optimaladvice.se