InsureSec

Optimal Advices verksamhet inom försäkringsförmedling regleras huvudsakligen genom lag (2005:405) om försäkringsförmedling samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Vi har även valt att registrera och licensiera oss hos InsureSec.

Det är viktigt att försäkringsförmedlare agerar korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen. Det var för att säkerställa detta som InsureSec, ett institut för självreglering, bildades av Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm), och en majoritet av de marknadsledande livförsäkringsbolagen.

InsureSecs förmedlarregister är till för dig som vill känna dig trygg i ditt val av försäkringsförmedlare.

För kontroll av registrering, kontakta Förmedlarregistret.