Sagt om oss

Sagt om oss

Ni visade på stor initiativförmåga och kunnighet och lyckades tillsätta tjänsterna över förväntan.
Jag är imponerad över er förmåga att få ut den information man verkligen behöver för att kunna ta rätt beslut
 
Andreas

Executive Search

Vårt mål vid en executive search är att identifiera och attrahera de bästa kandidaterna till våra kunder. Vi vet vad som krävs för att göra det och med fingertoppskänsla handplockar vi organisationens nästa nyckelperson. Vi står för stort engagemang och är den personliga samarbetspartnern som gör det lilla extra. Vi är stolta över att våra kunder återkommer och rekommenderar oss vidare i sitt nätverk.

Det som sticker ut lite i vårt arbete är att vi lägger ner mycket tid på att sätta oss in i vår kunds företagskultur. Vi vill känna våra kunder. Och vi bryr oss. Att vara ambassadör på ett genuint sätt för våra kunder vet vi skapar trovärdighet, tillit och professionalism. I förlängningen leder det till att förhöja värdet för kunden ur ett Employer Branding perspektiv, där vårt ständiga fokus ligger.

Inledningsvis i behovsanalysfasen, intervjuar vi ofta flera nyckelpersoner i befintliga organisationen för att få en djup förståelse om tjänsten och företaget. Analysen ligger sen till grund när vi söker i vårt nätverk och scannar marknaden i jakten på rätt profil.

Vi håller en tät kommunikation med vår uppdragsgivare och har ett agilt tillvägagångssätt. Självklart hanterar vi alla uppdrag konfidentiellt och på ett professionellt sätt.

Vi är skickliga i vårt arbete i hela processen, men i synnerhet i analysarbetet både gällande uppstart och att bedöma kandidatens värde för uppdraget. Med lång erfarenhet, beteendevetarbakgrund och stort engagemang där vi alltid gör det lilla extra, är vi starka i vår leverans.