Sagt om oss

Sagt om oss

Vi hade en workshop kring Rekrytering i sociala medier, där HR och våra IT chefer deltog. Syftet var att inspireras och diskutera hur vi kan hitta framtida medarbetare i nya forum. Vi fick mycket att tänka på och diskussioner startade igång som fortfarande är levande.
 
Petra Bergqvist, HR Business Partner, Resurs Holding AB.

Föreläsningar & Workshops

Våra inspirerande och strategiska föreläsare går att boka upp på föreläsningar, workshops, utbildningar och paneldiskussioner. Deras roll och uppgift skräddarsys alltid efter kundens och  målgruppens behov. Leverans sker i olika längder, allt från timmar till heldagar, prissättning sker efter diskussion/ behovsanalys och vi erbjuder rådgivande expertis inom följande ämnen:

Inom Rekrytering och Outplacement föreläser vi bl.a kring ämnen som: Sociala medier (search, rekrytering, mm), rekryteringsutmaningar, nätverk- och kandidatskanaler, ”I huvudet på en talang”, DISC/ IPU (att umgås med idioter), rekrytering med Video-CV, Jobmatchtalent – vilka är dina talanger?, Employer Branding/ EVP, arbetsplatsförändringar, omställning/ övertalighet, ”Min roll som ledare”, Linkedin för företag, m fl.

Fördjupningskurser finns inom: Linkedin som ett rekryteringsverktyg.

För mer information är du kontakta oss på
040-685 84 07, eller maila på info@optimaladvice.se