4 grundpelare för hantering av psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Idag är psykisk ohälsa det största skälet till sjukskrivning. Enligt OECD kostar sjukskrivningarna i Sverige 70 miljarder kronor årligen.

Frågan är oerhört komplex. Dels är psykisk ohälsa ett vitt och svårdefinierat begrepp eftersom det sträcker sig från lättare nedstämdhet till tunga psykiatriska diagnoser. Dels beror sällan den psykiska ohälsan enbart på arbetssituationen.  Det kan handla om andra bitar i livet eller också är det medfött. Inte sällan är den en kombination.

Men ett stort ansvar åligger ändå arbetsgivaren när det kommer till att hantera den psykiska ohälsan.  I den bästa av världar ska det inte ens uppstå psykisk ohälsa på arbetsplatsen. OM det ändå gör det så måste målet vara att sjukskrivningen ska vara så kort som möjligt.

Hur löser man då detta? Det är såklart ett långsiktigt arbete och väldigt olika från organisation till organisation. Många organisationer har inget arbete överhuvudtaget kring psykisk ohälsa. Nedanstående fyra grundpelare ger dock en bra grund och har du dem på plats så har du kommit längre än många andra. (Och ja, detta är väldigt förenklat)

 • Sätt upp en enkel process
  När någon medarbetare har mer än tex fyra frånvarotillfällen under ett år så genomförs ett obligatoriskt uppföljningssamtal för att reda ut orsaken. Kanske är orsaken så enkel som att medarbetaren har svår pollenallergi vilket gör att hen inte kan gå till jobbet ibland. Eller också så framkommer det att det handlar om utmattningsproblematik, sorg, eller kanske ångestproblematik. Kanske vill inte medarbetaren berätta, men sådana här samtal är ändå en bra plattform för den här typen av samtal. Det är viktigt att de finns.
 • Skaffa försäkringslösning
  Det finns idag otaliga och bra försäkringar som gör att medarbetaren kan få snabb och adekvat hjälp. Många försäkringar går att aktivera även i prohab syfte. En snabb tillgång till psykolog kanske kan förhindra en lång sjukskrivning.
 • Utbilda medarbetarna
  Man kan inte utgå från att chefen är den som först upptäcker att en medarbetare har någon form av psykisk ohälsa. Och medarbetaren själv kanske inte ens är medveten om att hen inte mår bra. Oavsett om det är utmattningsproblematik eller depression eller ångest så är det inte säkert att man är medveten om det. Även om man är medveten om det så kanske man inte vill berätta om det. Därför har kollegorna ett stort ansvar i organisationens arbete mot psykisk ohälsa. Det är kollegorna som enklast upptäcker att ”Lisa på ekonomi” kommer in senare på kontoret nuförtiden/är mycket mer lättirriterad/är inte sig själv riktigt längre, etc.
  Det är därför viktigt att medarbetarna har viss medvetenhet och kunskap om psykisk ohälsa. Att de tänker i dessa banor och förstår att Lisas förändrade beteende kanske faktiskt beror på någonting.
 • Agera snabbt!
  Sist men inte minst. Om det framkommer att någon medarbetare lider av psykisk ohälsa så agera snabbt. Vänta inte! Ta tag i det. Det hjälper hela organisationen att agera snabbt, men framför allt hjälper det den enskilda medarbetaren. Vid ett snabbt agerande kanske några besök hos en psykolog räcker. Något som annars hade blivit en lång och kostsam sjukskrivning med mycket lidande på flera plan.

Att hantera psykisk ohälsa är som sagt komplext och långsiktigt. Men med dessa fyra punkter är du en bit på väg.

Linus Zackrisson
Föreläsare och Rådgivare rekrytering
Optimal Advice