Det var en gång en chef som fick röda siffror av medarbetarna…

 

Chefen, som var en klok chef, kände att “mitt ledarskap behöver förändras, för så här vill jag inte ha det – den röda draken ska inte få sluka mig”. Han sände bud till den strategiska HR-borgen Optimal Advice i söder – “Sänd mig er bästa riddare i ledarskap”. Riddare Malin Holm antog kallelsen och gav sig av till den förtvivlade chefen. Väl i chefens slott visade han den sorgliga återkopplingen och bad om hennes hjälp att döda den röda draken. Han ville åter bli fri att leda sitt folk med kraft och glädje..

ledarskapsutveckling before

Som alla klassiska sagor fick även den här så småningom ett lyckligt slut. Med en rejäl portion vilja och självinsikt arbetade chefen flitigt med sitt ledarskap tillsammans med riddare Holm. Han slipade sitt kommunikationssvärd, vässade sin lans av engagemang och vann sitt folks förtroende och uppskattning – de röda siffrorna vändes till sköna gröna staplar istället.

Sagan ovan är helt sann och ett av vår ledarskapskonsult Malin Holms löpande uppdrag – som förenklat går ut på att hjälpa chefer att bli bättre chefer. Vid individuell ledarskapsutveckling sker den ofta genom generell coachning och rådgivning, i kombination med målstyrd feedback. Man jobbar kontinuerligt mot ett (mätbart) förbättrat resultat i ledarskapet.

Det kan t ex betyda att Malin och den berörda chefen använder ett medarbetarresultat eller 360° feedback verktyg som grund. Sedan arbetar de dedikerat mot specifika åtgärder för förbättring, som man tillsammans tagit fram. Därefter görs uppföljningar och nya mätningar frekvent, för att se och mäta att man är på rätt väg.

ledarskapsutveckling after

Bilderna här är från avdelningens medarbetarundersökningar med endast ett års mellanrum. Första bilden visar hur det såg ut år ett när medarbetarresultatet i praktiken var ”sådär” och både organisationen och den berörda chefen konstaterade att – ” Så här vill vi inte ha det. Hjälp oss att få ett bättre resultat”.

Bild två visar resultatet från medarbetarundersökningen ett år senare, efter att den berörda chefen och Malin jobbat tillsammans med ledarskapet. Förbättringen är avsevärd på alla staplarna – mätbara och kännbara resultat.

Chefen ovan lyckades väldigt väl med sin utveckling mot att bli en bättre ledare och har sedan detta utspelade sig tagit ytterligare flera kliv framåt i sitt ledarskap. Han har även karriärmässigt tagit flera kliv uppåt, blivit befordrad och är numera en omtyckt och uppskattad chef för en enhet med drygt 300 medarbetare.

Alla kan göra resan mot ett bättre ledarskap, det som behövs är ett visst mått av mod, självinsikt och viljan att förändras, samt att vara beredd att praktiskt jobba med sig själv och sin kommunikation. Mycket kan man göra på egen hand men för att få full utväxling är det värdefullt att ta professionell hjälp utifrån. Vinsterna för chef, medarbetare och företag (både arbetsmiljömässiga och ekonomiska) av att göra resan är enorma i förhållande till den ekonomiska insatsen.