Digitalisering – möjlighet eller risk?

Distansarbete

 

Frihet, flexibilitet och ett stort mått av autonomi är bevisat viktigt för vårt engagemang, prestation och välmående på arbetet.

De senaste årens digitalisering har inneburit stora möjligheter till flexibilitet kring vårt arbete i både tid och rum. Gränsen mellan arbete och fritid blir för många alltmer flytande. Deadlines kan mötas utan att du behöver missa barnens onsdagsträning eller hundens veterinärtid. Det har gjort att fler kan få arbetsliv och familjeliv att gå ihop.

För många är det en befrielse att kunna jobba var som helst när det passar oss. Möjligheten att sköta vårt arbete utan dåligt samvete för att vi missar viktiga höjdpunkter i familjelivet.

Digitalisering innebär dock inte enbart frihet och fördelar för alla. Det finns också nya utmaningar och risker för både medarbetare, chef och arbetsgivare.

Vissa upplever att stressen blir större av att alltid vara tillgänglig och nåbar, av att aldrig känna sig riktigt ledig. För den som har svårt att sätta gränser, säga nej och stänga av kan det till slut bli ohållbart – friheten blir istället en tvångströja.

Nya digitala arbetssätt medför också att chefer kan behöva anpassa sitt ledarskap. Hur skapar jag känsla av sammanhang och delaktighet hos medarbetare som sällan eller aldrig sitter på kontoret? På vilket sätt kan jag hjälpa till att sätta tydliga gränser mellan jobb och fritid för mina medarbetare? Hur bygger jag en levande dialog så jag ser om någon mår dåligt, med medarbetare jag ytterst sällan träffar fysiskt? Ledarutmaningar som i sig inte är nya, men de har fått ytterligare en dimension i och med distansen.

För arbetsgivarna kan utmaningen ligga i att attrahera nya medarbetare, om vi inte kan erbjuda arbete på distans för de som önskar. Eller hur vi lagligt och effektivt ska hantera arbetsmiljöansvar och IT-säkerhet när våra medarbetare allt oftare jobbar i vardagsrummet eller på den lokala kaffebaren?

Ironiskt nog behövs ett rejält mått av rutiner, policyer, samt en påläst och medveten ledning som kan se och hantera både möjligheter och risker, för att lyckas fullt ut med friheten. Är ni  rätt påklädda kring kompetens om arbetsrättsliga regelverk, risker och möjligheter kring distansarbete för att upprätta bra policy- och rutindokument? Om inte – ta hjälp av de som kan.

Med bra rutiner, policyer, regelverk och ett modernt ledarskap kan vi “bygga” bort den stress, som det nya digitaliserade arbetslandskapet bidrar till. Rätt använd erbjuder digitalisering fantastiska möjligheter både för medarbetare och arbetsgivare, ta vara på dem.

 

 

Behöver ni hjälp att upprätta policydokument och rutiner? Kontakta Linda.