Effekten av att coacha chefer till ett bättre resultat

Vi vet att det funkar! Att coacha chefer regelbundet och strukturerat till ett bättre resultat och i förlängningen också till att bli bättre chefer.

Hos en av Skånes största arbetsgivare har vi coachat chefer i flera år. Den tydliga röda tråden i coachningen är att vi alltid utgår ifrån ett resultat ifrån senaste medarbetarundersökningen. Vi analyserar resultatet tillsammans med respektive chef och bryter ner det på detaljnivå, för att därefter skapa en konkret handlingsplan med rätt insatser. Vi träffas varje månad och går igenom nu-läge, handlingsplan och önskat läge för att ständigt behålla fokus på ett ännu bättre resultat året därpå. I vårt kontinuerliga samarbete med cheferna i att förbättra medarbetarresultatet släpper vi givetvis in andra ad/hoc frågor som berör ledarskapet också.

Mycket handlar om att bli medveten och tänka till som chef för att få in ett beteende som är naturligt kopplat till ledarskapet. Att enkelt kunna svara på frågan – Vem är jag som chef? Vem vill jag vara? Vad behöver jag fokusera på för att lyckas i min roll? Var behöver jag utvecklas? Jobbar jag i egenskap som chef och medarbetarna mot samma mål?

Optimal Advice mål är att varje chef ska utvecklas i sitt ledarskap och hitta sin egen ledarstil genom att förstå sin egen förmåga, men också kunna förstå olika perspektiv samt vara lyhörd för omgivningens input.

Hur ser Optimal Advice egna resultat ut i vårt arbete gentemot kund och hur mäter vi det? Vi har ett bra resultat av vårt arbete, full pott faktiskt, eftersom vi vet att resultaten från medarbetarresultaten ständigt har gått uppåt i alla år vi har jobbat tillsammans. Och det blir vårt indirekta kvitto eftersom vi har en tydlig dedikation och framtagen handlingsplan som mynnar ut i ett konkret förbättrat resultat. Och ett förbättrat resultat leder av naturliga skäl till bättre chefer. Kontentan är att det krävs en relativt liten investering för ett mer kraftfullt och synligt resultat och ledarskap.