Fyra framgångsfaktorer för att få första jobbet

När en ny årskull slutar skolan – gymnasiet eller universitetet – och ska söka sina första “riktiga” jobb lyckas vissa väldigt bra – andra lyckas mindre bra. Vissa skaffar ett jobb tre dagar efter sin examen, eller kanske redan innan sin examen. Andra kämpar månad efter månad och år efter år och lyckas ändå inte komma in på arbetsmarknaden. 
Vad gör då de som lyckas få sitt första jobb jämfört med de som inte lyckas?

Fyra tydliga framgångsfaktorer går enkelt att identifiera bland de som snabbt skaffar sig sitt första jobb.

1. De har hög egen ansträngning

En första tydlig sak som de som framgångsrikt får jobb gör är att de anstränger sig! De söker helt enkelt många jobb. Och på varje jobb de söker gör de dessutom mer. De skickar inte bara ett cv och hoppas på att få jobb, utan de ringer och pratar med rekryteringsansvarig, de följer upp och bygger relationer.

2. De har rätt attityd

De som framgångsrikt får sitt första jobb har rätt attityd. Det innebär bland annat att de inser att det viktiga är inte hur hög lönen är, att det är världens bästa företag eller att det ligger på gångavstånd från hemmet. Man fattar att man måste ta ett jobb som kanske innebär att man måste gå upp tidigt om morgnarna och åka buss en lång sträcka, men det kvittar för det viktiga är att man får erfarenhet, kontakter, referenser och man får visa vad man går för. När det gäller första jobbet har man helt enkelt inte råd att vara alltför kräsen!

3. De har ofta ett sommarjobb att referera till

De som får sitt första “riktiga” jobb har ofta ett sommarjobb att referera till. IFAU (www.ifau.se) har forskning kring detta. Rekrytering handlar mycket om riskminimering och som arbetsgivare vill man anställa “säkra kort”. De som genom referenser kan visa att de varit välfungerande på andra arbetsplatser är därmed bättre positionerade än andra.

4.  De har kontakter eller har föräldrar med kontakter

Det är ingen hemlighet att man får jobb via kontakter. De som får sitt första jobb har ofta hjälp av sina kontakter. De som inte har så många kontakter går istället på föräldrarnas kontakter.

Hur etablerad man blir på arbetsmarknaden styrs alltså till viss del redan av sommarjobben i tonåren. Följaktligen börjar kanske din karriär redan vid 15 års ålder. Likaså segregeringen. De som inte har kontakter eller har föräldrar med kontakter ligger sämre till redan från start. Därför är satsningar på kommunala sommarjobb mycket viktiga eftersom det ger både kontakter och referenser.

Att få sitt första jobb är inget ansvar som vi ensamt kan förvänta oss av varenda tonåring – det ligger även på föräldrar att förstå vikten av detta.
Har du inte barn själv? Du känner säkert någon som har det som du kan hjälpa med kontakter och möjligheter. Gör det. Vi behöver hjälpas åt för att få alla i jobb – det gynnar hela vårt samhälle!

——————————

Linus Zackrisson är föreläsare och författare. Han har arbetat med rekrytering och chefsrekrytering i drygt 15 år. Linus är med sina över 150 föreläsningar per år Sveriges mest anlitade föreläsare inom karriär/rekrytering, psykisk ohälsa, och Linkedin. Han har skrivit boken “Jobbsökardjungeln” som handlar om hur man får sitt första jobb.