Lucka 10. Att välja sparform för dina medarbetares tjänstepension

Att bygga ditt employer brand genom ett genuint intresse och omtanke om dina medarbetares trygghet och framtid är alltid rätt. Det kan du göra på många olika sätt, bl. a. finns det många olika förmåner i form av försäkringar som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda.

En för medarbetarens framtid viktig, och för dig som arbetsgivare förhållandevis dyr förmån, är tjänstepensionen som betalas in till medarbetarna. Tjänstepensionen står ofta för en betydande del av den slutliga pensionen.

Den finansieras genom att pengar betalas in till ett försäkringsbolag och placeras, sedan kan medarbetaren ta ut slutbeloppet när denne blir pensionär. Det finns här tre olika försäkringslösningar som du kan välja att pengarna ska betalas in till; depåförsäkring, fondförsäkring eller traditionell försäkring.

Vilken du som arbetsgivare väljer är mycket en fråga om tycke och smak, men det kan vara bra att ha tänkt till hur det påverkar dina medarbetare innan du väljer. Du vill ju att de ska få så bra utväxling som möjligt på de pensionspengar du betalar in.

Depåförsäkring
I en depåförsäkring placerar medarbetaren själv sina pengar valfritt i exempelvis aktier, fonder och olika slag av värdepapper. Det finns inga garantier för sparandet. Om du väljer denna försäkringsform bör du se till att dina medarbetare får tillgång till bra, regelbunden rådgivning för att ge dem bästa utväxling på sparandet.

Fondförsäkring
I en fondförsäkring väljer medarbetarna själv vilka fonder de vill spara i. Gör de inget val läggs deras sparande vanligtvis en generell entrélösning. Det finns inte heller här några garantier för deras sparande. Försäkringens värde följer värdeutvecklingen i de fonder de valt. Även här är det en viktig förmån med rådgivning för att ge möjlighet att maximera medarbetarnas sparande.

Traditionell försäkring
I en traditionell försäkring är det försäkringsbolaget som förvaltar pengarna åt den sparande. De gör alltså inga val av placeringar själv, det sköter försäkringsbolaget. Avkastningen bero på hur väl försäkringsbolaget förvaltar sina kunders sparande. I denna försäkringslösning finns det en form av garantin, som dock skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen. Här är behovet av individuell rådgivning inte lika stort, men det är desto viktigare att du som arbetsgivare tänker till lite kring de olika lösningar som finns, för att hitta den bästa lösningen åt dina medarbetare.