Lucka 13.  Löneväxling en för företaget kostnadsneutral förmån.

De flesta företag har i någon mening en begränsad ekonomi, man kan inte göra av med mer pengar än man får in. Samtidigt vill man försöka göra så mycket som möjligt för sin personal utifrån de ramar man har. Går det då att erbjuda förmåner som inte kostar pengar? – Absolut. Löneväxling mot pension är ett exempel på en sådan förmån.

Sedan avdragsrätten för privat pensionssparande försvann är det inte längre möjligt för medarbetaren att i egen regi nyttja möjligheten till skattesubventionerat pensionssparande. Detta bör arbetsgivaren utnyttja genom att erbjuda möjligheten att byta lön mot pension. Att erbjuda ett förmånligt sparupplägg som den enskilde inte längre har möjlighet att spegla själv, kommer sannolikt att uppfattas som positivt av medarbetarna och stärka ert employer brand.

Hur då?

Medarbetaren byter delar av sin lön mot pension. Genom att nyttja arbetsgivarens avdragsrätt för tjänstepensionssparande, samt det faktum att det är cirka 6 procent billigare för arbetsgivaren att betala in en pensionspremie än att betala ut lön, ger man medarbetaren möjlighet att med relativt små medel skapa förutsättningar för en bra pension.

Varför?

Om målet med ditt sparande är pension, finns det inget sätt som har bättre förutsättningar än just att löneväxla. Inte nog med att arbetsgivaren bjuder på de 6 procentens mellanskillnad. Det faktum att du sannolikt kommer ha en lägre beskattning som pensionär än när du gjorde avdraget, kan också göra sitt.

I grova termer finns det då en möjlighet att uppnå ett tillskott på cirka 25 procent utöver den faktiska sparpremien. Detta utan att sparandet i sig genererat någon avkastning. Om sparandet sedan genererar avkastning beskattas denna med en otroligt låg schablonskatt, en skatt så låg att sparformen får ytterligare försprång gentemot andra sparformer – detta givet att du får en positiv avkastning.

Avdragseffekten består i att du när du avstår delar av lön, inte längre betalar skatt på denna del. I normalfallet innebär detta att 1 000 kronor i löneavstående ger en premie på 1 060 kronor till en nettokostnad av cirka 500 kronor.

Fallgropar?

Det finns en del saker man behöver tänka på vid löneväxling. Till exempel vad händer om medarbetaren efter genomfört löneavstående får för låg inkomst?
Därför bör du som arbetsgivare alltid konsultera en expert innan du erbjuder din personal denna möjlighet.