Lucka 14. Låt alla olika beteendestilar bidra i teamet.

Som vi har skrivit om tidigare i bl. a. lucka 8, så tror vi stenhårt på att bygga effektiva och välmående team för att skapa trivsel och motivation. För att få en stabil grund som team krävs självinsikt hos respektive teammedlem men också kunskap om varandras likheter och olikheter, och hur man förhåller sig till dessa.

Ett bra sätt att identifiera individen och teamets styrkor och svagheter är att göra en DISC-analys (eller s.k. IPU-analys). Det är idag troligen väldens mest använda självskattnings- och kommunikationsverktyg. En av anledningarna till att verktyget är så slagkraftigt är den tydliga pedagogiken som får oss att förstå olika beteenden som beskrivs i olika färgkombinationer.

De delas in i 4 huvudfärger röd – gul – grön – blå, men din totala profil är en kombination av alla färger i varierande mängd.

Kortfattat om de karaktäristiska beteendestilar som finns hos de olika färgerna:

Röd (D) – En målmedveten, viljestark och drivande person som vill fatta (snabba) beslut och vara ledaren.

Gul (I) – En kommunikativ, kreativ och inspirerande person som värdesätter relationer och sociala sammanhang.

Grön (S) – En pålitlig, lojal och följsam person som främjar samarbete och delaktighet i alla lägen.

Blå (C) – En detaljfokuserad, kvalitetsmedveten och analytisk person som är angelägen om att allt ska bli och vara rätt.

Det finns inga beteendestilar som är mer rätt eller fel. Alla dessa beteenden är bra att ha i olika sammanhang. Däremot kan man optimera inom teamet så att man nyttjar beteendestilar (färger) i rätt läge och låta alla göra det som de är bäst på.

Ett lite förenklat scenario hur det skulle kunna se ut:

Det är vanligt att gula personer kommer på de där nya idéerna som ingen annan är i närheten av att komma på. Nyttja den förmågan inom teamet och organisationen, så behåller du den kreativa lågan hos en gul person längre.

Därefter är det ypperligt om en röd person tar över därifrån eftersom de är duktiga på att förenkla (göra idéen greppbar), ta initiativ och sen driva på framåt. Röda är dock typiska starter, har bråttom och vill starta/driva igenom nästa projekt. Det är viktigt att låta röda personer få ha sitt tempo och en stor rörelsefrihet.

Efter starten är det därför ofta bättre att gröna personer tar över. De gröna personerna är duktiga genomförare, dels p.g.a. deras lojalitet men också för att de är noggranna med att göra som de har blivit tillsagda. De är dedikerade till uppgiften och kommer att genomföra den nya idéen helt i linje med målet. Ge dem bara rätt förutsättningar i form av tydliga instruktioner och låt dem veta vad som förväntas av dem. De gröna mår bra av att få vara till lags och få stryka saker på sin ”to do” lista.

I slutskedet när idéen ska granskas är en blå person mest lämpad för den uppgiften. Blåa är duktiga att på att dyka ner i detaljer, säkerställa att kvalitén är rätt och att uppgiften är korrekt utförd. När man har passerat ett blått ”filter” – då vet man att man har levererat något bra. Blå personer har höga krav och ett kontrollbehov (på detaljnivå) så låt de blå avsluta för att få ut det bästa kvalitén.

Detta är en grovt förenklad beskrivning av hur man kan optimera utförandet av en uppgift. Under ett projekt eller införande av nya idéer är det såklart otroligt viktigt att ha en löpande kommunikation där alla får bidra. Men det är en helt annan historia…