Lucka 15.  Högt i tak – på riktigt.

Högt i tak. Vad betyder det egentligen? Förutom den rent bokstavliga betydelsen, så är det ofta en viktig och uppskattad aspekt att väga in för att få personalen trivas och utvecklas.

För många upplevs uttrycket nog mest som en sliten klyscha som tyvärr kan användas i helt fel sammanhang.  I värsta fall kan det betyda att – på den här arbetsplatsen säger vi vilka otrevligheter som helst till varandra, utan censur eller sociala filter, allt under förevändningen att vi bara är ärliga och har högt i tak.

När vi har högt i tak på riktigt, betyder det att det finns en ömsesidig respekt mellan medarbetarna på arbetsplatsen. Det förekommer ingen mobbning eller trakasserier och man litar på varandra och uppskattar varandras olikheter. Alla tillåts att få ta plats, göra sin röst hörd och prova nytt. Högt i tak har även ett tillåtande klimat där det är okej att göra fel och misslyckas. Det ökar modet och viljan att framföra nya idéer och tänka utanför boxen, vilket i sin tur gör att förändringar blir mer välkomnande. Det gynnar utvecklingen i företaget och det engagemang som medarbetarna känner för sin arbetsgivare. Nya idéer och innovationer föds sällan eller aldrig i organisationer eller avdelningar utan högt i tak.

En kärnfråga i punkten högt i tak är att ha ett tillåtande klimat för egna åsikter oavsett vilken position i företaget man har eller vilken sinnesstämning mottagaren är i. Chefer bör förmedla tydligt och frekvent att det är okej att tycka saker utan att det blir konsekvenser. Även i de stunder när man tycker olika. Att ha olika åsikter utvecklar! För att främja högt i tak på riktigt kan en idé vara att ha med det som en egen punkt på agendan. På så sätt tar man ansvar fullt ut.

Att stötta varandra och tydligt jobba mot gemensamma mål där allas insatser uttalat är viktiga för slutresultatet ökar förståelsen och respekten för alla i teamet. På köpet får vi ett bättre arbetsklimat och högre engagemang. Ett högre engagemang ger mer energi och högre effektivitet, vilket är en avgörande faktor för hur bra vårt resultat blir. Det är också avgörande för hur kul vi har och hur bra vi mår på vägen dit. Så höj takhöjden – på riktigt!