Lucka 17.  Vad händer med medarbetarnas försäkringssituation när livet slår till?

Ett bra försäkringsskydd till medarbetarna är en god investering i både personalen och i ert employer brand. Att komplettera det med individuell rådgivning för medarbetarna är ett bra sätt att se till att skyddet verkligen får den effekt som avses.

Ibland händer det att saker i våra liv inte riktigt blir som du hade tänkt. Du kanske skiljer dig, bryter upp från din sambo, eller blir sambo tidigare än vad du hade tänkt dig. Då kan det vara bra att se över sin försäkringssituation själv eller tillsammans med en bra rådgivare.

Alla personförsäkringar tex tjänstepensionsförsäkring och vanliga livförsäkring har ett så kallat förmånstagarförordnande. Detta förordnade styr vem som ska få pengarna vid ett eventuellt dödsfall. Förmånstagarförordnande är i vissa fall begränsat till den närmsta kretsen, medan du i andra fall kan välja fritt vem ska få pengarna vid ett dödfall.

Ett exempel;

Du och din sambo har brutit upp och flyttat isär, ni har två barn tillsammans. Efter ett tag kanske du träffar en ny person som du blir sambo med. Skulle du i detta läge avlida är det vanligaste att pengarna från dina försäkringar går till din nya sambo. Praxis är att förmånstagare är make/maka/sambo/registrerad partner, följt av arvingar.
I just detta fall är det kanske troligt att du hellre skulle vilja att dina barn får pengarna från dina försäkringar. Då är det viktigt att du ser över din försäkringssituation och ändrar ditt förmånstagarförordnande, det är enkelt och går bra att ändra så att dina barn kommer i första ledet.

En annan situation skulle kunna vara att du skrivit in en person som förmånstagare med namn och personnummer. Om du senare kommer på fel fot med personen och kanske inte vill att denne ska få pengarna från försäkringen vid ditt dödsfall, då gäller det att du ändra ditt förmånstagarförordnande.

Viktig att känna till är att ett förmånstagarförordnande inte kan ändras genom testamente, det gäller oavsett hur du testamenterat.