Lucka 18. Ta tag i konflikter och problem direkt.

”konflikter är som en sjukdom.
I början är de lätt att bota, men svåra att upptäcka.
Längre fram är konflikter lätta att upptäcka, men svåra att bota…”  Okänd

Alla organisationer har konflikter – och det är sunt med konflikter om företaget har ett tillåtande klimat med högt i tak. Då brukar inte oenigheter bli så långvariga eller infekterade, eftersom alla inblandade oftast är angelägna och öppna för att kommunicera. Alla tar ett eget ansvar över sitt egna ”bidrag” till konflikten. Lyckas du i ett tidigt skede ”lägga korten på bordet”, innan irritationen blir för stor, visar du också en respekt för mottagaren. Då kan konflikter till och med främja utvecklingen av kommunikationen. Både i organisationen – och mellan varandra.

Det är viktigt att konflikten inte rotar sig och bli energislukande. Då börjar den påverka välbefinnandet och effektiviteten – och i värsta fall får den alldeles för stor inverkan på hela livet. Det blir mindre kul att gå till jobbet, det snurrar i huvudet och det börjar ältas även på fritiden. Långvariga konflikter kan få förödande konsekvenser. Det försämrar immunförsvaret och skapar stress, vilket kan leda till sjukskrivning.

Hur du mår och hur ”hotad” du känner dig påverkar storleken på konflikten. Den som upplever sig ha för lite makt eller känner sitt revir hotat, ser ofta konflikten som stor och hotfull. Andra orsaker kan vara att du tror att motpartnern är illasinnad och tolkar handlingarna utifrån det. Vanligt är också att om du inte har tillräckligt med information fyller du i med egna fantasier som förstorar frågan. Ytterligare faktorer kan vara att du har ett behov av att försvara integriteten för att den känns hotad.

En av de vanligaste anledningarna till en konflikt är faktiskt att vi upplever situationer och information på olika sätt. Det finns flera orsaker till varför en konflikt uppstår och hur stor konflikten blir.

Hur får man då nys om konflikter eller andra problem som bubblar under ytan? Försök att ha en tät, helst daglig kontakt med medarbetarna och övriga kollegor där ni etablerar ett förtroende som betyder att man vill prata med varandra. Odla en miljö som står för ömsesidig tillit och respekt.

Vissa varningssignaler på att allt inte står rätt till som kan vara bra att hålla utkik efter.
  • Om någon eller några ändrar sitt beteende mot dig eller varandra.
  • Om det kommer upp diskussioner och argument kring exempelvis rättvisa är det ofta en varningsklocka att allt inte står rätt till. Det kan betyda att andra faktorerna inte är tillfredsställda, vilket kan få som konsekvens att man börjar fokusera på ”fel” saker.
  • Direkta verbala attacker eller indirekta gliringar som börjar dyka upp lite då och då, alternativt att personer inte pratar med varandra alls.
  • Skitsnack, illasinnat skvaller och allmänt gnäll kring småsaker. Då vet man att personen i fråga har fel fokus, vilket ofta ger ringar på vattnet
  • När man börjar agera ”övervakare” av varandra och skvallrar om den andres icke tillfredsställande beteende och hantering av arbetsuppgifter, arbetstider, närvaro på kontoret etc.

Om du ser några av dessa tendenser bör du snabbt ta dem på allvar och agera. Annars är risken stor att det spårar ur och då tar lång tid och mycket energi att komma tillbaka på rätt spår. Är du chef och ser signalerna är det viktigt att agera direkt. I första hand prata med var och en enskilt, men lika viktigt är också att prata med de inblandade tillsammans. Ibland kan det också krävas att ta hjälp utifrån. Ta hjälp av företagshälsovård, försäkringar eller andra externa experter.

De som är drabbade av konflikten bör försöka lösa den så smidigt och snabbt som möjligt, både för sin egen skull men också för omgivningens skull. Nära kollegor känner av och mår inte heller bra av när en konflikt finns i närheten. Chefen har det yttersta ansvaret för att skapa en bra arbetsmiljö, därför är det viktigt att vara observant och lyhörd för att kunna agera i rätt läge. Många blir nämligen drabbade när en konflikt på arbetsplatsen uppstår.

Saker som bidrar till ett gott samarbete.

Forskning visar att de team som samarbetar bra följer vissa regler:

  • Avundas inte. Jämför inte dina framgångar (eller motgångar) med andras
  • Samarbeta så länge motpartnern gör samma sak.
  • Svik inte tillbaka första gången du blir sviken.
  • Byt perspektiv! Risken är väldigt mycket större att hamna i konflikt om du utgår från dig själv hela tiden, vilket lätt leder till missförstånd.
  • Var tydlig i din kommunikation när det gäller vad du förväntar dig. Alltid.