Lucka 19.  Stötta medarbetare som vill vidare i karriären.

julkulaAtt som arbetsgivare ha en karriärplan för varje enskild medarbetare är ett bra sätt att motivera och utveckla sin personal. Då visar arbetsgivaren att det finns en strävan framåt i karriären, oavsett om vägen visar uppåt eller åt sidan. Ibland byter karriärvägen kanske riktning och då är det viktigt att ha en dialog om det. Oavsett var karriärplanen pekar är det bra att den synliggörs och dokumenteras. Om arbetet sker strukturerat mot målet kommer medarbetaren känna sig sedd och bli trygg. Det i sin tur kan vara en av anledningarna till att medarbetarna gärna agerar ambassadörer för sin arbetsgivare. Det blir enkelt att berätta för andra att det finns en tydlig och välfungerande karriärplan på arbetsplatsen.

Då och då händer det också att karriärplanen leder medarbetaren ut ur företaget. En så kallad exitplan. Det behöver inte under några omständigheter vara en dålig plan. Tvärtom, gör chef och medarbetare en karriärplan tillsammans där det finns en tydlig agenda och inbjudan för medarbetaren som skapar delaktighet och involvering. Då leder det oftast till ett väldigt positivt avslut. Den f.d medarbetaren kommer även här att vilja prata gott om den tidigare arbetsgivaren, trots att de hade en exitplan – för att de är tacksamma.

Underskatta alltså inte kompetensutveckling, för det är en av de mest uppskattade förmånerna. Att vara generös och ibland bjuda på kompetensutveckling som kanske inte genast eller direkt är applicerbart i den nuvarande yrkesrollen, är ett bra sätt att visa att du som arbetsgivare ser ambitioner och har en mer långtgående plan för vederbörande.

Det kan naturligtvis ställa till det om någon slutar, men det handlar om att ständigt ge och ta. Se till att göra ett snyggt och generöst avslut – det kommer alltid att gynna dig som arbetsgivare. Så läge medarbetaren inte avser att bli en ren konkurrent så har du allt att vinna på en professionell och pragmatisk inställning till den som lämnar, att generöst dela med dig av tips, kontakter och ingångar. Din före detta medarbetare kan ju hamna hos (eller kanske bli) din nästa storkund. Så låt inte prestige komma i vägen för ditt employer brand.