Lucka 20. Ha en bra handlingsplan för uppsägningar – och var beredd på överraskningar.

Ofta har företag och organisationer en bra och genomtänkt strategi som är medveten, ärlig och strukturerad. De bygger sitt  employer brand i både att attrahera (in-fasen) medarbetare och behålla (on-fasen) dem. Men när det kommer till avslut eller exit (out-fasen) av en medarbetare är det sällsynt att företagen har tänkt ut en bra strategi. Då känns det inte lika viktigt längre. Fast är det verkligen sant…?

Att ha rutiner och bra värderingar vid avslut när en medarbetare ska lämna företaget, oavsett om avslutet sker frivilligt eller ej, kan vara helt avgörande för det intryck du lämnar efter dig. Ett snyggt avslut, är ur ett employer brand-perspektiv ett minst lika viktigt arbete som att jobba med rutiner för att få in och behålla personal. En medarbetare som lämnar missnöjd, besviken, som känner sig orättvist eller illa behandlad vid en uppsägning blir ingen bra ambassadör – varken nu eller senare.

Ofta sprider de sitt missnöje och den dåliga stämningen smittar även de medarbetare som ska stanna kvar. De börjar ifrågasätta om de verkligen är så värdefulla och uppskattade som de tidigare trott.

Att utgå ifrån att konjunkturen svänger, och att ni vid någon punkt i framtiden kommer att tvingas säga upp någon eller några, gör att ni kan förbereda en bra handlingsplan i förväg. Detta gör att ni om eller när det tråkiga tillfället infinner sig slipper att hantera det i affekt, alla vet vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Det bidrar till en lugnare stämning och du som chef eller HR-ansvarig får bättre utrymme att fokusera på att fånga upp de medarbetare som är oroliga, arga eller ledsna.

Arbeta fram en bra policy eller handlingsplan för olika typer av scenarion. Det gör du effektivast i goda tider när ev. uppsägningar känns rejält avlägsna. Om du inte redan har en policy så boka upp en tid i kalendern för att jobba fram den redan idag.

Något som kan vara väl värt att ha med i er handlingsplan är möjligheten att anlita en extern part som kan göra punktinsatser, alternativt ett helt outplacement program. Medarbetaren får en positiv känsla av att företaget satsar på dem. Utöver det får denne en individanpassad handlingsplan helt utifrån deras egna behov – för att rustas till en kommande kandidatroll – att bli attraktiva för nya roller utanför den befintliga organisationen. Företag som investerar i outplacement gör det till en relativt liten peng. Utkomsten blir i nästan samtliga fall att du får en en f.d. medarbetare som är tacksam och nöjd.

Outplacement är ett bra sätt att bygga sitt employer brand i exitfasen, det pratar vi mer om i morgondagens lucka.