Lucka 21.  Generös outplacement skapar ambassadörer.

Ibland kan omständigheter, oftast ekonomiska, göra att du blir tvungen att säga upp personal. För att ge en medarbetare ett så bra avslut som möjligt är det viktigt att ha en handlingsplan för avslut innan det inträffar.

Att ha ett ordentligt avslutssamtal, där du tar reda på vad personen uppskattat under sin tid på företaget och vad de önskat var annorlunda, är en bra början. Då får du bra information kring vad ni kan behålla och göra mer av, men också vad ni i framtiden bör fokusera på att förändra. Personen får också möjlighet att säga sitt och du visar att du som arbetsgivare bryr dig om vad denne tycker.

Har ni ingen egen personalavdelning kan ni anlita en utomstående person som hjälper till.

Ett sätt att vara generös är att erbjuda medarbetaren extern hjälp med att hitta en väg till ett nytt arbete – outplacement. Det finns en mängd olika varianter. Vanligt är att de innehåller hjälp med att skriva ett CV, att skapa ett proffsigt LinkedIn-konto, intervjuträning och rådgivning om hur man hittar ett nytt arbete.

Många gånger kan uppsagda medarbetare uppleva en stor vilsenhet och känna att en del av deras identitet gått förlorad när yrkesrollen lämnas – kanske var det många år sedan personen sökte nytt arbete?  Då är det än viktigare, att ha någon utomstående att diskutera med. Någon som kan komma med råd och agera bollplank, som stöttar och utmanar för att ge bästa möjliga förutsättningar att få ett nytt arbete.

Som alltid är det viktigt att informera. Diskutera gärna med medarbetaren hur denne vill att avslutet ska framföras till de kollegor som kommer att arbeta kvar.

Glöm inte att uppmärksamma och tacka personen på ett sätt som passar.

Agerar man proffsigt i sådana här situationer är möjligheten stor att även medarbetare som tvingats lämna, kan ha en positiv bild av företaget att förmedla till sin omvärld. Samtidigt som denne får lättare att finna sig tillrätta hos sin nya arbetsgivare. Med outplacement som faller väl ut är det inte ovanligt att en f.d. medarbetare blir en bra ambassadör även när de fick sluta ofrivilligt.

Vem vet, kanske blir den gamla medarbetarens nya arbetsgivare er nya kund?

jul