Lucka 22.  Bjud på lite extra engagemang i exitfasen.

Om du som chef kommer i det trista läget att du måste säga upp medarbetare, gör då ert employer brand en tjänst och bjud lite extra på ditt engagemang fram tills dagen de går hem. Försök vara tillgänglig för spontana samtal en stund varje dag. Låt inte oroliga medarbetare hantera sin oro ensamma och smitta sina kollegor. Det ger bara en dålig stämning som hänger kvar långt efter att personen gått ut genom dörren, både hos individen och i teamet.

Glöm inte bort att även hantera de medarbetare som ska stanna kvar.

Här finns ofta ett stort behov av information. De kan behöva forum där de kan få prata av sig, annars finns risk att spekulationer och gissningar får fritt spelrum. Det är ett scenario som i värsta fall kan knäcka ett företag som är mitt i en omorganisation.

Underlätta så långt det är möjligt för den som ska sluta.

Med t.ex. praktisk information kring alla de saker man måste ha koll på vid avslut av en anställning; A-kassa, försäkringar eller andra förmåner som upphör, intyg som måste skickas in o.s.v. Saker som kan vara jobbiga att hålla reda på för en medarbetare som just nu kanske är orolig, arg eller ledsen. Låt den gärna komma i skriftlig form, exempelvis som en checklista. Då kan medarbetaren ta fram den igen, kanske efter någon vecka när det lugnat ner sig och de är mer mottagliga för information.

Underlätta även den mentala biten genom att göra ett ordentligt avslut. Någon typ av gemensamt aktivitet, en middag, lunch eller fika tillsammans med kollegorna ett trevligt avsked. Kanske en enkel gest som en blomma eller något annat som visar på att personen varit en uppskattad och värdefull medarbetare. Saknas pengar så finns det många sätt att visa uppskattning som inte kostar något. Sträva alltid efter att ge känslan av att de som lämnar går med värme i ryggen.

Det är viktigt för individen som går, men det är minst lika viktigt för de medarbetare som blir kvar att känna att de är en viktig och uppskattad resurs.

De ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna kan man ju inte alltid råda över. Att i exitfasen ge respekt och uppskattning till den medarbetare som måste lämna, ger förutsättningar för att fortfarande ha en god ambassadör när dammet väl har lagt sig.