Spär pensionsoro på psykisk ohälsa i arbetslivet?

Konsekvensen av flera samverkande faktorer, t ex de medicinska framgångarna är att vi generellt lever längre. Därmed förväntas vi numera också jobba längre än till 65 års ålder. För att detta ska fungera tillfredsställande behöver vi genomföra en mängd förändringar i vår samhällsstruktur. Detta blir extra synligt när sex av tio tillfrågade tjänstemän, i en undersökning av TCO nyligen, säger att de inte är beredda att jobba längre än till 65 års ålder.

Det främsta skälet som anges i undersökningen till detta är att arbetsmiljön är psykiskt påfrestande. Man har bl. a. svårt att påverka den egna arbetstiden och det är ett för högt tempo. Välutbildade kvinnor i offentlig sektor “sticker ut som en sårbar grupp”, enligt Lena Orpana som tagit fram rapporten. De har ofta stressig arbetsmiljö, lägre löner och räknar inte med att orka längre än till 65. Många skulle tvärtom gärna gå ner i arbetstid om de inte hade förlorat på det i pension. “Välutbildade kvinnor har ganska låg frihet i arbetet. Arbetet blir mer kvalificerat men det blir inte mer frihet, utan det finns risker för anspända arbetssituationer” säger hon. Sjuksköterskor, lärare, förskollärare och socialsekreterare anges som några av de yrkesgrupper som är i riskzonen.

Om vi ska arbeta längre så måste vi ändra hela vårt förhållningssätt till arbete och se till att ha arbetsmiljö och ett samhällsklimat som gör att vi orkar att arbeta högre upp i ålder. Sjukskrivningstalen talar sitt tydliga språk och visar att det inte finns idag, åtminstone inte i någon generell mening. Vissa organisationer är naturligtvis redan där men inte det stora flertalet.

Psykiska ohälsa ökar lavinartat i vårt arbetsliv och allt fler sjukskrivningar beror på stress och arbetsmiljö. Enligt en undersökning av &Frankly är en av tre för utmattad efter arbetet för att orka göra något meningsfullt med sin fritid. Hur ska vi få pusslet att gå ihop? Hur påverkar det ditt mående om du känner ett krav att arbeta längre upp i ålder trots att du inte tror att du ska orka? Blir oron för pensionen ännu en parameter i vårt arbetsliv som spär på bubblan av psykisk ohälsa?

Vi kan konstatera att arbetsmiljöfrågor som bra ledarskap, stresshantering och vettig arbetsbelastning kommer att vara av yttersta vikt även framöver, om vi ska lyckas med den önskade förflyttningen. Arbetsgivarna behöver även ta ett bättre grepp om klargörande och tydligt ansvarstagande gentemot sina medarbetare i pensions- och försäkringsfrågor,

För många tjänstemän utgör tjänstepensionen en större del av den framtida pensionen än det orangea kuvertet – men det kommuniceras allt för lite kring denna stora anställningsförmån i de flesta organisationer.