10 punkter för att minska stress på arbetet

Stress pa jobbet

 

De flesta av oss känner ibland av press på olika sätt, att tiden är allt för knapp, vi räcker inte till och kraven verkar omöjliga att nå upp till. Alltför många idag känner så alldeles för ofta. Några blir aldrig av med den känslan. Långvarig stress leder till att kroppen till slut säger ifrån på allvar och det slutar ofta med en tids sjukskrivning.

Här är några tips på hur du som arbetsgivare/chef kan lätta lite på trycket i jobbvardagen:
 1. Ta arbetsgivaransvaret på allvar

  Enligt de lagar och regler som finns gällande organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) har du som arbetsgivare ett långtgående ansvar att agera på dina medarbetares stressituation. Arbetsgivaransvaret är tungt och gäller strikt, i praktiken oavsett om ursprunget till medarbetarens stress är arbetsplatsrelaterad eller ej. Ditt ansvar är också att sätta mål med arbetsmiljöarbetet och systematiskt arbeta med dessa. Ta ditt ansvar på allvar. Det lönar sig, både ekonomiskt och effektmässigt i organisationen.

 2. Se till att det finns ställtid och tid för återhämtning

  Som arbetsgivaren är det ditt ansvar att se till att arbetsbelastningen är rimlig och inte leder till ohälsa. Medarbetarens egenansvar ligger i att flagga när det blir för mycket, även om det samtalet kan kännas obekvämt och jobbigt.

 3. Schemalagd återhämtning

  Om pauser och tillfällen för återhämtning inte vill infinna sig naturligt i er vardag – schemalägg. Var som chef tydlig med att det är ok – ja, du bör till och med uppmana medarbetarna till att blocka tid för återhämtning i kalendern. Och som alltid – föregå med gott exempel genom att själv också göra det.

 4. Var tydlig som chef

  Se till att dina medarbetare vet vilka arbetsuppgifter de förväntas utföra, vilket resultat de ska uppnå med arbetet och vilka mål de arbetar mot. Är flera olika typer arbetsuppgifter som ska utföras så var noga med att prioriteringsordningen är klar och tydlig. Att som chef ge tydliga delegeringar av ansvar och befogenheter, samt ange vilka prioriteringar som är viktiga underlättar en bra dialog kring arbetsbelastning och stress.

 5. Skapa en policy kring nåbarhet

  Modern teknik gör att många av oss kan arbeta i princip var och när som helst. Det betyder inte att alla ska förväntas ha jour dygnet runt. Var tydliga kring när och hur ni förväntar er att kollegorna är tillgängliga på mail eller telefon. Skapa en gemensam policy för hur och när det är ok att störa utanför kontorstid.

 6. Välj att ta bort så mycket notiser som möjligt

  Ett ständigt plingande, burrande och pop up-fönster som öppnas stup i kvarten för att avisera t.ex. nya mail, kan ju stressa den mest okänslige till nervsammanbrott. Mail behöver i stort sett aldrig läsas direkt. Brinner det – då ringer man (förslagsvis 112). Välj bort notiserna från mail, sms, sociala medier etc. Lägg istället in 2-3 korta pass om dagen i kalendern då ni dedikerat läser och besvarar mail, sms etc. Det ger mindre störningar både för individen och andra runt omkring. Att skippa telefoner och datorer som extradeltagare på möten är också ett bra sätt att få både effektivare möten och mindre störningar och stress.

 7. Lägg inte jobbmöten på lunchen

  Skippa jobbluncherna så långt som möjligt. Stäng gärna företagets växel under lunchen eller lämna kvar jobbtelefonen på skrivbordet. Låt lunchen bli den paus och tid för återhämtning den är tänkt att vara.

 8. Odla en god teamkänsla och kultur

  De sociala relationerna är viktiga för alla. Goda relationer med vår chef och kollegorna är ett av de bästa vaccinen mot stress och ohälsa på arbetet. Genom att stärka gemenskapen vinner vi ett mer tillåtande klimat. Det underlättar att vara transparent, be om hjälp och flagga att arbetsbelastningen är för hög. Vi blir också mer uppmärksamma på våra kollegor. Vi ser lättare om någon inte mår bra eller behöver hjälp när vi känner dem väl, och har känslan av att vi jobbar mot ett gemensamt mål.

 9. Våga ifrågasätta

  Våga ta ett kliv tillbaka när stressen kryper på. Uppmuntra dina medarbetare att se på varje uppgift på ”att göra”-listan med kritiska och realistiska ögon. Vad händer om detta inte blir gjort? Måste detta göras idag? Denna veckan? Behöver det göras alls? Vad är det värsta som kan hända om det inte kommer ut något protokoll från mötet idag? Ofta inser vi att många uppgifter inte är beroende av om de görs idag eller om tre veckor (eller ibland ens alls).
  Om alla uppgifter på ”att göra”-listan har en direkt påverkan på verksamheten om det inte blir gjort nu – ja, då är det nog dags för dig som chef att kliva in och prioritera (och kanske även rekrytera).

 10. Bjud in till dialog

  Bjud som chef in till öppen dialog – varje dag. Lär känna dina medarbetare, då kan du lättare se när något inte står rätt till. Föregå med gott exempel, visa att det är ok att inte alltid vara eller prestera på topp. Var öppen med när du själv är stressad eller ur form, då bygger du en kultur där medarbetarna vågar berätta när de har det tufft.

Vi bär alla ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö, även om arbetsgivaren har ett stort ansvar, så är vi ju alla varandras arbetsmiljö. I slutänden är det trots allt bara du själv som kan avgöra och känna när det är för mycket. Var uppmärksam på dina och kollegornas signaler och säg till när det inte är hållbart. Priset om vi inte gör det är alltid för högt.