Utmattning sällan ett resultat av arbetsbelastningen

 

 

En vanlig uppfattning är att stress och utmattningssyndrom beror på en för hög arbetsbelastning. Det är mycket sällan hela bilden.

Stress är snarare hjärnans upplevelse av ett eller flera hot. På savannen för 100 000-tals år sedan behövdes vårt vaktpost-system för att skydda oss från rovdjur och skaffa överblick och kontroll över osäkra situationer. Hjärnan söker även idag ständigt av omgivningen för att avgöra om du är i fara.

Stress är i de flesta fall relaterad till brist på kontroll. Att du inte ser hela bilden, inte får tillräckligt med information, kan påverka eller att du inte känner dig trygg kring din roll i gruppen. Sådant som på savannen sannolikt betydde döden.

Att få tydlig feedback och information, känna dig delaktig, produktiv och säker på din position i gruppen gör oss däremot trygga, lugna och minskar stressen.

I vårt moderna samhälle idag är vi sällan utsatt för livsfara på daglig basis. Många andra faktorer kan dock vara minst lika stressande. Dålig ekonomi och/eller trassliga relationer, hemma eller på arbetet, är enormt stressande. Och inte alltid helt enkelt att åtgärda.

Hurtiga tips om yoga, sova ordentligt och korta arbetstiden är inte till så stor hjälp då. Att så långt som möjligt försöka stärka kroppen med bra mat och lättare motion, för att ge dig själv bästa förutsättningar att klara av stressen, kan vara ett bättre angreppssätt i dessa lägen.

Den som är långvarigt stressad eller på väg in i utmattning, oavsett om orsaken finns på jobbet eller hemma, drar ofta in på sömn, hobbys, umgänge med vänner och familj i ett försök att skapa sig mer tid (eller för att vi helt enkelt inte orkar). Detta blir kontraproduktivt då det till slut bara finns arbete kvar i livet. Hur bra du än trivs där så blir livet tomt och enahanda utan annat som ger avslappning och energi.

Om du känner att du sällan orkar göra saker på fritiden längre, då är det hög tid att tala med din chef.

Det finns mycket extern hjälp att få för den som har sjukvårdsförsäkring för sina anstälda, t ex. samtalsstöd för både chefer och den drabbade, rehabhandläggare som kan hjälpa till med rehabplaner etc. Tveka inte att använda er av den hjälpen. Det kan underlätta och snabba på processen.