Varför ska talangerna välja just er som arbetsgivare?

erbjudandeEmployer brand har nog de flesta numera åtminstone hört talas om, och allt fler försöker aktivt arbeta med det på olika sätt för att attrahera nya medarbetare. EVP – employer value proposition, verkar dock fortfarande vara en ganska oklart term för många.

Employer brand är den samlade uppfattning omvärlden har om hur ditt företag är som arbetsgivare – oavsett om du vill det eller ej. EVP är de konkreta erbjudanden du som arbetsgivare erbjuder, kommunicerar och vill kopplas ihop med för att attrahera rätt medarbetare.

Genom att ha ett tydligt EVP som genomsyrar all er kommunikation (internt och externt) kan ni ta kontroll över ert employer brand och förändra, eller förstärka, den uppfattning målgruppen har om er som arbetsgivare.

Vad avgör då om ett EVP är attraktivt?

Det måste naturligtvis vara ett attraktivt erbjudande för målgruppen ni vill attrahera och rekrytera.

Det är helt avgörande att det är ett erbjudande som är sant internt. Era nuvarande medarbetare måste känna igen sig i kommunikationen. Det behöver också vara trovärdigt. Även om det är sant så är det ingen idé att externt kommunicera ett erbjudande som ingen tror på. Att en trendig PR-byrå kommunicera att de erbjuder balans mellan jobb och privatliv är inte trovärdigt – hur sant det än må vara. Det är helt enkelt för långt ifrån vad någon förväntar sig.

Det ska även vara hållbart i längden, gå att kommunicera över en längre tid och stötta er vision och långsiktiga affärsmål. Det ska helst även tydligt spegla er kultur och er unika identitet för att sticka ut i bruset.

Känner ni att ert EVP är på plats? Ja? Grattis! Inte? Då är ni inte ensamma.

Konkurrensen om kompetensen är tuff idag och ser inte ut att bli minska framöver. Om du svarade nej på ovan fråga – då är det dags att lägga lite tankekraft på ert EVP, säkra upp ert employer brand och få framtidens talanger att välja just er som arbetsgivare när det är dags för rekrytering.