Vet du hur din framtida pension ser ut?

pensionsinformation

 

Kan du svara på dessa tre frågor?
  1. Har du tjänstepension?
  2. Hur mycket betalas in?
  3. Ungefär hur stor blir din framtida pension?

Inte? Då är du i gott sällskap. Alldeles för många vet nämligen inte vad deras tjänstepension innebär eller ens om de har någon.

Nya siffror från SIFO pekar på att fler unga intresserar sig för och inser värdet av tjänstepensionen än tidigare.

Detta är såklart glädjande nyheter för alla oss som dagligen jobbar med att få till hållbara pensionslösningar, med så bra utdelning för medarbetarna som möjligt. För att ytterligare snabba på processen anser vi att mer och tydligare information behövs.

Vår egen pensionsexpert Måns Jadenbrink, ser gärna att alla aktörer i marknaden hjälps åt att ta det kollektiva ansvaret att informera om, och trycka på vikten av, bra pensionslösningar.

Såväl pensionsmyndigheten, som arbetsmarknadens parter, försäkringsbranschen, rådgivare och konsulter – alla behöver samverka och ta ett helhetsgrepp på informationsflödet.

”Vi ser ett stort informations- och rådgivningsbehov ute hos flertalet företag och organisationer. Många företag erbjuder förvisso bra lösningar och justa pensionsavsättningar, men är sämre på att kommunicera ut nyttan och värdet av det till medarbetarna.

Tyvärr ser vi också en hel del svaga erbjudanden. Iilla upphandlade lösningar där allt för höga avgifter äter av medarbetarnas pensionskapital.”

Alla måste ges en rimlig chans att se och förstå hur den framtida pensionen kommer att se ut. Det är viktigt, inte bara ur ett individperspektiv, det är en samhällsfråga.

Att så många har otillräckliga kunskaper om det som är vår försörjning under den sista fjärdedelen av livet medför en stor risk. En risk som vi anser till stor del kan undvikas med mer, enklare och helst individanpassad information.

Människan är av naturen sådan att de flesta av oss hellre äter kakan här och nu, än sparar den till morgondagen. Vad händer med vårt samhälle om många redan ätit sin kaka när vi kommer till dagen P?

Vän av ordning kan ju att hävda att alla har ett eget individansvar att ta reda på vad som gäller och agera därefter. Att det inte duger att stoppa huvudet i sanden.

Det är väl i sig riktigt. Väljer större delen av befolkningen att strutsa blir det dock inte bra för någon. Det är ett mycket dåligt scenario om en majoritet av framtidens pensionärer inte kan försörja sig.

Att få stressade småbarnsföräldrar att prioritera att lägga undan pengar till en diffus pensionsdag, när de skulle behöva ett nytt badrum här och nu, är ingen enkel sak.

Det låter sig definitivt inte göras om de inte har kunskaper och realistiska förväntningar om vad som ekonomiskt väntar där borta – om sådär en 30–35 år…