Försäkring och Pension

Vi har pensions- och försäkringsrådgivare som erbjuder individuellt anpassade lösningar. Eftersom vi inte representerar enskilda försäkringsbolag och inte har några egna produkter kan vi ge dig professionella och genomtänkta råd utifrån dina behov och förutsättningar.

Essay writing service is one of the best way to do my homework. I often need to write different content for my classes, so this essay writing service UK saves a lot of my time. I can do other assignments while professionals work on my texts.

Vi erbjuder rådgivning angående avtalskonstruktioner, policyarbete och försäkringsupphandling. Utöver detta kan vi bistå dig med administrativa tjänster och systemresurser som underlättar hanteringen av pensioner och försäkringar. Vi erbjuder också individuell rådgivning till dina medarbetare.

Som försäkringsförmedlare har vi valt att basera vår rådgivning och våra tjänster på analys av ett begränsat antal alternativ. I praktiken innebär detta att vi analyserar och jämför de 10 största och mest frekvent förekommande försäkringsbolagen i Sverige. Vi representerar inte eller har exklusivitetsavtal med något eller några enskilda försäkringsbolag. Vi har inte heller några egna försäkringsprodukter eller fond- eller investeringslösningar. Istället kan vi helt utan hänsyn till produkt- och leverantörsintressen representera dig som kund och ta fram de bästa och mest effektiva produkterna och tjänsterna, för just dig.

Detta gör oss till ett starkare alternativ än enskilda försäkringsbolag, banker eller andra aktörer med egna produkter. Nyttan för dig är att du verkligen kan få det bästa från varje givet område. Många försäkringsbolag är bra på mycket – men inget är bäst på allt.

Den grundläggande uppgiften består ofta i att utvärdera marknaden och ta fram den lösning som passar era förutsättningar bäst.

Försäkringsförmedling är så mycket mer än bara de produkter vi jobbar med dagligen:

  • Hur ser ett marknadsmässigt försäkringsåtagande gentemot personalen ut?
  • Hur kommunicerar ni ut förmånspaketet till personalen så att de vet att det finns och uppskattar det arbetsgivaren betalar så dyrt för?
  • Hur anpassas försäkringspaketet så att de erbjudna förmånerna blir optimerade och individuellt anpassade?
  • Vem följer upp och genomför förändringar avseende nyanställda och personer som slutar? Etc.

Optimal har förädlat förmedlarrollen ytterligare genom att erbjuda tydliga och transparenta samarbetsformer för våra kunder, och erbjuda specialistkunskap inom alla delar av strategisk HR. Vi har helt enkelt tjänster anpassade för att göra allting så bra och enkelt som möjligt för våra kundföretag och deras viktigaste resurs – personalen.