Gruppförsäkring

Ett grundskydd som kompletterar samhällets skydd

Gruppförsäkringar är en försäkringsform som ger ett försäkringsskydd till en låg kostnad. Produkten är en gemensamt upphandlad försäkring för en specifik grupp som ger var och en av de försäkrade i gruppen ett individuellt skydd.

Genom ett gruppavtal kan arbetsgivare ge sina medarbetare möjlighet att ansluta sig till en gruppförsäkring. Försäkringarna är frivilliga och det vanliga är att låta de anställda betala premien själv.

Med en personligt anpassad gruppförsäkring får man ett bra skyddsnät till en rimlig kostnad. Den kan gälla endast för dig själv, eller inkludera familjen.

En gruppförsäkring innehåller olika valbara moment:

  • Livförsäkring
  • Barn- och ungdomsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  • Sjukförsäkring
  • Sjukkapital/ Trygghetskapital
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Dessutom s.k. Fortsättningsförsäkring och Seniorförsäkring

Optimal hjälper idag arbetsgivare och ett flertal större organisationer och förbund att upphandla rätt gruppförsäkringar, med hänsyn till omfattning, villkor och premier. En gruppförsäkring är ett mervärde för era medarbetare och ska vara enkel, smidig och framför allt riktigt bra. Optimal har lång erfarenhet av både upphandling och administration av grupplösningar och ser alltid till att just ert företag eller organisation får den bästa lösningen för era medarbetare eller medlemmar.

Vi erbjuder även informationsträffar, företagsspecifikt informationsmaterial, rådgivning till era medarbetare och givetvis dedikerad telefonsupport och kundtjänst.

Optimal erbjuder sina kunder en unik möjlighet att ansluta sig
till vår klientgruppförsäkring

Denna gruppförsäkring upphandlas löpande för att kunna erbjuda för stunden så bra villkor och premier som möjligt. Gruppförsäkringar har traditionellt endast varit möjliga för stora företag eller organisationer att ansluta sig till. Nu ges även möjligheten för små och medelstora företag och t.o.m. enskilda individer.

Genom att ansluta dig till en större grupp försäkrade får du ofta ett bra försäkringsskydd till en kostnad som ofta är lägre än i fallet med individuella försäkringar, dessutom brukar hälsoreglerna för anslutning vara betydligt enklare.

Intresserad av gruppförsäkring?

Är du som arbetsgivare eller representant för ett förbund/medlemsorganisation intresserad av att erbjuda medarbetare/medlemmar tillgång till en gruppförsäkringslösning?

Kontakta oss för mer information: gruppforsakring@optimaladvice.se