Löneväxling

Begreppet löneväxling kommer av att man byter lön mot pension och alltså växlar det ena mot det andra. Medvetenheten kring pension har ökat och många inser vikten av att komplettera det grundsparande man har via den allmänna pensionen (orange kuvertet) och från sin arbetsgivare med ytterligare avsättning. Tidigare har man använt sig av privat pensionssparande, men i samband med att avdragsrätten för denna sparform tagits bort är det vanligt att man istället väljer löneväxlingskonceptet.

Ur arbetsgivarens perspektiv är det ofta självklart att erbjuda löneväxling eftersom det uppfattas som en förmån att få denna möjlighet, inte minst genom att medarbetaren får en högre premie inbetald, än vad man minskat lönen med, eftersom arbetsgivaren oftast väljer att bjuda på mellanskillnaden mellan arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt. I praktiken innebär detta en uppräkning med ca 6 % av sparpremien.

Löneväxling är bara aktuellt för medarbetare, som efter en löneväxling har lön över 8,07 inkomstbasbelopp (45 865 kr/månaden, 2021), med anledning av reglerna för intjäning till allmän pension. Vid lön under denna gräns, finns andra sparformer som är mer effektiva.

Fördelar med löneavstående,

  • I praktiken obegränsad avdragsrätt
  • Man tillgodoräknas oftast skillnaden mellan arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt, ca 6 %
  • Effektiv förvaltningsform, låg avkastningsskatt, ingen kapitalskatt
  • Stort utbud av fonder och andra förvaltningsformer