Rådgivning

Den rådgivning och konsultation som vi erbjuder våra kunder, företagsledning och medarbetare är av central betydelse i vår verksamhet. Vi hjälper kundföretaget att anpassa förmånsnivåer och ingående moment så att de passar syftet med de erbjudna förmånerna. För individens del handlar det om att anpassa försäkringsskyddet så att det blir optimalt givet dennes specifika förutsättningarna.

Personlig rådgivning

Oavsett vilken position man har på företaget är vår rådgivning kring varje persons försäkringssituation högst individuell och anpassas utifrån de givna förutsättningarna. Det grundläggande syftet med denna rådgivning är att kommunicera ut arbetsgivarens pensionspolicy och se till så att försäkringar tecknas i enlighet med de önskemål som finns från individens sida. För att rådgivningen ska bli så bra som möjligt tar vi in uppgifter kring gamla försäkringslösningar från tidigare arbetsgivare och, om det finns, uppgifter kring privat försäkringsskydd som exempelvis privata försäkringar, gruppförsäkringar och premiepensionen.

Genom att skapa oss en helhetsuppfattning om familjebild och befintlig försäkringsstatus kan vi därefter, tillsammans med den anställde, metodiskt gå igenom dennes försäkringsskydd och komma med förslag på förbättringar och därmed säkerställa att man har rätt nivå på sina förväntningar avseende pension, sjukförsäkring och efterlevandeskydd.