Webbtjänster för enklare administration

För att underlätta för våra kundföretag har vi ett antal administrativa verktyg till vårt förfogande som kompletterar vår personliga service. Detta ger en snabbare och enklare administration av era pensions- och försäkringslösningar.

Webb företag

Webb företag är en tjänst som är till stor hjälp för ert företag. I verktyget rapporterar arbetsgivaren information rakt in i våra system, så att vi snabbt och effektivt kan tillhandahålla rätt service.

Via Webb företag får ni överblick kring

 • Företagets totala premievolym
 • Samtliga medarbetare på individnivå
 • Senast inrapporterad lön
 • Aktuella löneväxlingar

Webb företag kan ni också

 • Rapportera personalförändringar
 • Rapportera löneändringar
 • Exportera/importera information till/från excel och andra program
 • Löpande kontrollera försäkrinsstatus

Tjänsten innehåller också en händelselogg, där all rapportering sparas – för enkel kontroll och uppföljning.

Webb person

Webb person är en tjänst som ger medarbetaren möjlighet att själv se sitt försäkringsengagemang.

Via Webb person får medarbetarna

 • Kontinuerlig uppdatering om sina försäkringar och dess värden
 • Tydlig premie- och kapitalsammanställning med avkastningsredovisning
 • Se aktuella förmånstagarförordnanden

Här kan medarbetarna också

 • Simulera olika pensionsutfall, premier etc
 • Beställa rådgivning
 • Rapportera förändringar avseende sin profil och sina individuella uppgifter