Grupp- och Ledarskapsutveckling

Sagt om oss

Sagt om oss

Jag hamnade i en konflikt på arbetsplatsen. Malin blev då ett stort stöd och verkade även som medlare vid några tillfällen. Hon var ett bollplank för mig som var absolut nödvändigt för att klara av min situation.
 
SOFIA

Grupp- och Ledarskapsutveckling

Vi brinner för att bygga starka team, ledningsgrupper och utveckla chefer. Grupp- och Ledarskapsutveckling är för många av våra uppdragsgivare ett långsiktigt arbete de gör tillsammans oss, där de uppskattar vårt personliga engagemang, kundfokus och långa erfarenhet. Det finns sällan några enkla, snabba lösningar när ett team eller ledningsgrupp inte presterar, det krävs oftast ett djupare arbete för att komma tillrätta med problemen.

Vårt arbete är alltid i någon form kopplat till Employer Branding. Vi ser ett stort värde i att hjälpa kunden att skapa sig ett bra rykte som arbetsgivare. Idag är bra ledarskap och viljan att bygga effektiva team den innersta kärnan i företagens strategi kring Employer Branding. Vi kan och förstår detta, och har hjälpt flera organisationer att skapa ett ledarskap som ger engagerade och trygga medarbetare och främjar effektiva team.

För oss innebär Grupp- och Ledarskapsutveckling både strategisk rådgivning och operativa insatser. Att paketera anpassade koncept, leverera tydliga processer och handlingsplaner ingår också i vårt arbetssätt.

Vi vill kunna mäta vårt arbete och resultat. Därför tillämpar vi oftast (IPU) DISC-modellen eller 360-verktyg för att kunna kartlägga nuläge för vidare actionplans i förbättringsarbetet. Professionell coachning är en annan effektiv metod som vi erbjuder i utveckling av team och ledarskap.

Tillsammans med våra duktiga kollegor på övriga affärsområden erbjuder vi samlad kompetens inom strategiskt HR under ett och samma tak. Det tycker vi är att vara i framkant.

Vårt mål är att alltid ta fram den bästa metoden för varje enskild kund. Om ni har ett engagemang och en genuin vilja att skapa bra ledare och effektiva team, både nu och på lång sikt, då är ni redan på god väg framåt. Resten kan vi hjälpa till med.