Grupp- och Ledarskapsutveckling

Sagt om oss

Sagt om oss

Jag hamnade i en konflikt på arbetsplatsen. Malin blev då ett stort stöd och verkade även som medlare vid några tillfällen. Hon var ett bollplank för mig som var absolut nödvändigt för att klara av min situation.
 
SOFIA

Effektiva Team

Vi är duktiga på att hjälpa ledningsgrupper och andra team att maximera, förstå och nyttja sin potential som grupp. Vi får gruppen att förstå varandras och sitt eget beteende bättre, öka sin kommunikativa förmåga och samarbeta mer effektivt för att nå uppsatta olika mål.

En bra chef förstår vikten av att bygga högpresterande och effektiva team. När en grupp är enad med ett tydligt uppdrag blir de naturligt högpresterande. Dessutom bidrar de till en intressant och stimulerad arbetsplats som märks i organisationen. Ur ett Employer Branding perspektiv är att ”bygga effektiva team” en av de mest värdefulla investeringarna för en långsiktig varumärkesstrategi.

Vårt arbete brukar börja på individnivå med att identifiera kompetens, beteende och individens- samt gruppens uppdrag. Parallellt analyserar vi organisationens funktion och kultur. I förlängningen kopplar vi på rätt insatser för teamet som helhet för att optimera maximalt.  Kontentan av arbetet ska leda till att teamet är välfungerade, vet sitt uppdrag, presterar på topp och trivs tillsammans på jobbet.

För att enkelt och tydligt förankra vårt gemensamma arbete tillämpar vi gärna mätbara personlighetsanalyser. Där synliggörs beteendestilar, drivkrafter och EQ samt en 360 graders utvärdering om så önskas. På så sätt blir det enkelt att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Ett annat effektivt tillvägagångsätt är gruppcoaching där man gemensamt identifierar och driver igenom en förändring

Vi har genomfört många team-projekt med lyckat resultat. Det ska göra skillnad efter att vårt arbete är slutfört. En skillnad som känns på insidan, är genuin och långsiktig. Och den ska vara synlig för andra i organisationen. Våra kunder gillar det vi gör.