Grupp- och Ledarskapsutveckling

Sagt om oss

Sagt om oss

Jag hamnade i en konflikt på arbetsplatsen. Malin blev då ett stort stöd och verkade även som medlare vid några tillfällen. Hon var ett bollplank för mig som var absolut nödvändigt för att klara av min situation.
 
SOFIA

Ledarskap

Vi stöttar och hjälper chefer att bli ännu bättre chefer. Att utveckla ledarskapet är vår passion för vi förstår vad det  betyder i förlängningen. För chefen. För medarbetarna. Och för organisationen.

Vill du bli en ännu bättre chef och ha en röd tråd i ditt ledarskap? Vi vet hur vi tillsammans kan utveckla det. Vi har resultat från chefens medarbetarundersökningar som bevisar uppåtgående trend när vi har varit en samarbetspartner. Vi har också flera goda referenser som styrker det.

En bra chef får medarbetarna att känna sig viktiga. I takt med att kraven på chefer och ledare ökar är det nödvändigt att lägga mer fokus på ledarskap för att kunna attrahera och behålla talangerna. Att synliggöra medarbetarnas motivationsfaktorer och att tillämpa individanpassad ledarstil, leder till ett starkt varumärke som är en viktig del ur ett Employer Branding perspektiv. Parallellt behövs det en dedikation på resultat och prestation kopplat till företagets och avdelningens mål. Det betyder att det är viktigt att balansera mellan mjuka och hårda värden. Mätbara som icke mätbara resultat.

Ett effektivt sätt att ta reda på sitt värde som ledare är antingen att utgå från ert senaste medarbetarresultat eller att genomföra en mätbar analys som heter 360. Där synliggörs chefens ledarstil utifrån många olika faktorer och det blir enkelt att identifiera framgångsfaktorer och  utvecklingsområden.

Utifrån resultatet skapar vi tillsammans åtgärder och bygger upp en kontinuerlig planering som är effektivt och bra anpassat för dina och organisationens behov. Vi vill ta fram den bästa lösningen för er och vi tänker strategiskt. Vårt tillvägagångssätt ska ge direkta och effektiva resultat. Och de ska även vara långsiktiga. Det vet vi skapar förtroende.

Det ska vara kul och givande att arbeta med oss. Vi står för professionalism, trovärdighet och kunskap i ledarskapsämnet. Vår styrka är analyser och coachning inom vad varje chef kan utveckla i sitt ledarskap. Det ser vi ger stora vinster för chefen, medarbetaren och organisationen.