Grupp- och Ledarskapsutveckling

Sagt om oss

Sagt om oss

Jag hamnade i en konflikt på arbetsplatsen. Malin blev då ett stort stöd och verkade även som medlare vid några tillfällen. Hon var ett bollplank för mig som var absolut nödvändigt för att klara av min situation.
 
SOFIA

coachning

Professionell Coachning

Professionell Coachning handlar om att driva igenom en förändring med hjälp av samtalsstöd, reflektion och samarbete till önskat resultat. Vi har coachat i flera år på olika nivåer. Vi vet att det är en relativt liten investering för ett effektivt resultat.

Som professionella coacher stöttar vi individer att själv genomföra en förändring. Det är viktigt att klienten själv har ansvar gällande sina egna problemställningar. Vårt bidrag är att stötta, identifiera och hitta nya infallsvinklar till en positiv förändring.

Ledare

Att som ledare investera och förstå värdet med ett externt bollplank och kontinuerlig coachning är ett enkelt och effektivt sätt att växa i sin roll. Tillsammans med en professionell coach går man igenom de aktuella ämnen som bör fokuseras på för att driva igenom en förändring. Vi har flera chefer som har klättrat avsevärt högre upp på popularitetsstegen efter att ha träffat en coach. Förutsättningen att lyckas i samarbetet är att vilja genomföra en förändring och vara mottaglig för input.

Medarbetare

På samma sätt som att coacha ledare är det vanligt att vi coachar medarbetare i olika frågor. Vi tittar på nuläge, bakgrund och önskat läge för att på ett effektivt sätt hitta rätt väg att gå till ökad motivation och prestation. Det är viktigt att medarbetaren själv vill bli coachad. Samtalen mellan coach och medarbetaren sker alltid konfidentiellt även om det är vanligt att vi inleder med ett trepartssamtal om chefen är beställaren.

Gruppcoachning

Vi tillämpar även gruppcoachning i de fall när t.ex. hela ledningsgrupper behöver coachas. Fördelen med att ta hela grupper samtidigt är att vi hittar gemensamma och transparenta vägar till förändringar. Gruppcoachning kan även kombineras med individuell coachning parallellt.

Genom professionell coachning riktar vi oss till dig som vill öppna upp för nya och fler infallsvinklar samt driva igenom en förändring som leder till bättre resultat och/eller önskat läge. Tillsammans identifierar vi de områden som du vill utveckla och bli bättre på att hantera och även skapar en handlingsplan utifrån det.

Optimal Advice har lång erfarenhet utav professionell coachning där vi har mätbara goda resultat av vad det har inneburit för klienten. Det kan vara resultat av medarbetarundersökningar, personlighetsanalyser eller andra sätt som är synliga.

Vi träffas för en kostnadsfri konsultation första gången för att titta på behovet och eventuella upplägg.

Kontakta oss för mer information