Adekvat Försäkring tecknar samarbetsavtal med Optimal Advice


Optimal Advice  och Adekvat Försäkring AB har träffat avtal om samarbete kring gruppförsäkringar (liv-, sjuk-, olycksfall-, sjukvårdsförsäkringar m.m.) gentemot Adekvats organisationskunder.

Först ut är Naprapatförbundet, Kiropraktiska Föreningen, Osteopatförbundet och Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin

 

“Vi har fört diskussioner med Adekvat Försäkring under en längre tid och funnit flera gemensamma beröringspunkter i våra erbjudanden till marknaden. Det känns fantastiskt roligt att kunna inleda ett samarbete kring just gruppförsäkring, som vi på Optimal Advice har lång erfarenhet och kompetens kring, säger Linda André, ansvarig för Partneraffär på Optimal Advice.”

 

”Vi har tidigare haft ett samarbete med en annan aktör inom detta område, men har nu valt att byta samarbetspartner. Valet av ny samarbetspartner var för oss naturligt eftersom Optimal Advice på samma sätt som oss är en nytänkande och nischad aktör med stort personligt engagemang i kunden samt en organisation och värdegrund som liknar vår. Dessutom finns det ingen intressekonflikt mellan oss eftersom vi har olika verksamhetsinriktningar (sak/liv) och vi känner oss förvissade om att vi nu funnit en mer proaktiv, personlig och engagerad samarbetspartner i Optimal Advice säger Fredrik Ottosson, VD på Adekvat Försäkring.”