Måns i expertpanelen i dagens DI-bilaga.

 

I dagens bilaga till DI, Analys Sverige, med temat samhällssäkerhet svarar Måns på hur vi ser på säkerhet ur ett organisatoriskt välmående och employer brand-perspektiv. Frågorna och svaren finner ni nedan:

Berätta om ert företag!

Optimal Advice är ett Center of Expertise inom strategiska HR-frågor, som chefs- och teamutveckling, rekrytering av chefer/specialister, comp & ben, mätmetoder och verktyg kring engagemang, hälsa och välbefinnande. Vi är specialister som hjälper till brett strategisk, men även operativt på djupet och våra insatser bidrar alltid till bättre resultat och leder till ett starkare Employer Brand.

Hur arbetar ni med säkerhet? 

För oss är den mentala säkerheten och hälsan lika viktigt som övriga säkerhetsfrågor. Ökande sjuktal, framför allt pga stress och psykisk ohälsa är en stor säkerhetsrisk för arbetsgivare, individ och samhälle. Sjuknärvaro innebär en risk för ditt resultat och Employer Brand. Vi mäter proaktivt och kartlägger medarbetarnas mående och situation, identifierar risker och erbjuder rätt åtgärder, vilket ökar säkerheten och stärker både Employer Brand och engagemang.

Vilken är den största utmaningen inom er bransch just nu?  

Den höga nivån av stress och framför allt osynlig psykisk ohälsa på arbetsplatser idag som innebär höga kostnader, stort produktionsbortfall och mänskligt lidande. Företag gör halvhjärtade insatser med mätningar och brister i att hantera resultatet. Det är efterföljande rätt insatser som gör skillnad. Att investera i hälsa och engagemang är inte en kostnad, utan en nödvändighet av både konkurrensskäl och besparingsskäl! Detta behöver inte bara de smartaste arbetsgivarna inse – utan alla.

Hur ser er framtidsvision ut?

Att inte bara några, utan alla arbetsgivare inser vinsten med ett modernt synsätt kring medarbetarnas välmående. Employer brand blir allt viktigare. Detta byggs inte av en extern byrå utan genom handling, varje dag, inifrån och ut. Vi vill se välmående och robusta medarbetare, med högt engagemang, inom alla verksamheter, som driver svenskt näringsliv och offentlig sektor mot positionen; Sverige – Världens bästa arbetsplats!