Optimal Advice och Eletive inleder samarbete

 

Optimal Advice inleder under Q4 2018 ett strategiskt samarbete med Malmöbaserade Eletive (tvärvetenskapligt och evidensbaserat verktyg för mätning av välmående i organisationer).

Tanken med samarbetet är att Optimal Advice ska få tillgång till ett effektivt verktyg för kartläggning av medarbetarnas välmående och engagemang i organisationer. I gengäld får Eletive tillgång till HR-expertis i bl.a. grupp- och ledarskapsfrågor som kan hjälpa och stötta deras kunder i att åtgärda de eventuella utmaningar som kommer upp vid en kartläggning.

”Vi på Eletive ser välmående och engagemang som vägen till framgång. För att skapa detta krävs samarbete mellan människa och teknik. Vi är därför väldigt glada och stolta över att se vårt tekniska verktyg i händer på de skickliga och erfarna konsulterna hos Optimal Advice. Vi ser fram emot ett gynnsamt samarbete, med synergier som ger taktiska och strategiska fördelar. Tillsammans skapar vi affärsmässig och hälsosam utveckling hos våra kunder.”
Marcus Wennmo, VD på Eletive 

”Eletives verktyg är det bästa och mest heltäckande när det gäller kartläggning av medarbetarnas välmående vi sett. Detta i kombination med den djupa kompetens som personerna bakom besitter, bidrog starkt till vårt val av Eletive som strategisk partner. Som strategisk HR-partner arbetar vi dagligen med de delar som behövs för att följa upp en kartläggning – Stärka employer brand, utveckling av team och chefer, handlingsplaner, policyarbete och utbildning etc. så samarbetet kändes väldigt naturligt.”
Måns Jadenbrink, VD på Optimal Advice

Läs mer om katläggning

Eletivewww.eletive.com
Psykologer och ingenjörer möts. Eletive är ett verktyg som på ett nytt sätt skapar välmående och engagemang i organisationer. Verktyget är specialiserat på att proaktivt reducera ohälsosam stress. Företaget Eletive grundades 2014 i Malmö av legitimerad psykolog Fredric Malmros och civilingenjörerna Marcus Wennmo och Nils Wilhelmsson. Det tvärvetenskapliga synsättet är grundläggande i bolaget.