Optimal Advice på Regeringskansliet

Optimal Advice egen rekryteringsguru Linus Zackrisson blev i förra veckan inbjuden till Regeringskansliet. Tillsammans med bl a föreningen Kraftkvinnorna var han där för att delta i en workshop kring hur energibranschen ska lyckas locka till sig fler kvinnor.

Vad är anledningen till att det 2018 fortfarande är så trögt att rekrytera kvinnor till de traditionellt mansdominerade branscherna inom energi, bygg och industri? Jobben finns, löneläget är bra och utvecklingsmöjligheterna stora. Vad krävs för att fler kvinnor ska ta steget?

 

Regeringskansliet