De viktiga medarbetarna – Malin

Idag vill vi presentera Malin Holm, team- och chefsutvecklare och AO-chef för rekrytering. Hon är mästare på att få chefer att bli sitt bästa jag. Att få team eller ledningsgrupper att kommunicera på ett bra sätt.

Vi måste bli bättre på psykosocial arbetsmiljö.

Arbetsgivarnas kunskaper kring psykosocial arbetsmiljö är generellt dålig visar Unionens Arbetsmiljöbarometern*.Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och ständigt ökande.

Lucka 15.  Högt i tak – på riktigt.

Högt i tak. Vad betyder det egentligen? Förutom den rent bokstavliga betydelsen, så är det en viktig aspekt hos de företag där personalen trivs och utvecklas.