Till min arbetsgivare på Alla Hjärtans Dag!

Så här på Alla Hjärtans Dag är det läge att fundera över sina relationer. Självklart över den med sina nära och kära och passa på att ta tillfället i akt och visa hur mycket de betyder. Men fundera även på relationen med din arbetsgivare. Vi tillbringar ju trots allt väldigt mycket tid tillsammans. Periodvis mer än med vår respektive och/eller våra familjemedlemmar.

Jag kom fram till att jag är väldigt nöjd med mitt förhållande till min arbetsgivare. Det finns flera skäl till att jag trivs så bra bl.a. för att jag har en närvarande chef, jag kan påverka mitt arbete, jag blir sedd, utvecklas personligen och har stor frihet.

Eftersom jag mår bra på jobbet har jag energi över till att nyttja mitt friskvårdsbidrag och träna. Men viktigast, jag har ork över till mina nära och kära.

Jag vet att det inte är alla som är så lyckligt lottade. I Sveriges Företagshälsors senaste rapport 2016:2, Jobbhälsobarometern, framgår att ”en miljon svenskar upplever psykiskt obehag av att gå till jobbet några gånger i månaden eller oftare”.

Psykisk ohälsa är idag den vanligast orsaken till sjukskrivning. Det är något som min arbetsplats tar på stort allvar och vi kommer därför att jobba än mer aktivt med frågor kring arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Att ha medarbetare som trivs är viktigt inte minst ur ett Employer Branding perspektiv. Med ett genomtänkt Employer Value Proposition, EVP-som kommuniceras både internt och externt, kan man förmedla sitt värde som arbetsgivare och påverka uppfattningen om varumärket på ett positivt sätt.

Ett bra EVP och ett gott rykte kan vara avgörande i konkurrensen om talangfulla potentiella medarbetare och öka chansen att behålla värdefull kompetens, som i förlängningen kan bidra till en mer effektiv och hållbar organisation.

Minst lika viktigt är det att anställda som lämnar organisationen sprider budskapet om att de haft en bra arbetsgivare. Det är nuvarande och tidigare anställda som allra bäst och tveklöst mest trovärdigt kan förmedla en arbetsplats varumärke.

Som ni förstått uppskattar jag min arbetsgivare och jag gör mitt allra bästa för att det ska vara ömsesidigt.

Så kära Optimal Advice; Tack för att du är du! Idag blir det tårta!

 

Yvonne Jonsson                                                                                                                                                                

HR-och Rekryteringskonsult,  Optimal Advice

*Följ vårt arbete på LinkedIn*