Bolagsregistrering

 

För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkringsförmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Optimal Advice i Sverige AB är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar.

För kontroll av registrering, kontakta Bolagsverket.

Bolagsverket

Adress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-67 06 70 Fax: 060-12 98 40
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Tillsyn

Optimal Advice i Sverige AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Finansinspektionen ska på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos Optimal Advice i Sverige AB har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen.

Finansinspektionen

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00 Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se