Sagt om oss

Sagt om oss

Ni visade på stor initiativförmåga och kunnighet och lyckades tillsätta tjänsterna över förväntan.
Jag är imponerad över er förmåga att få ut den information man verkligen behöver för att kunna ta rätt beslut
 
Andreas

pensionsinformation

Analyser och Tester

Vi tror på värdet av analyser och tester. Vi är specialister på att genomföra analyser och återkoppla både personlighetsanalyser och färdighetstester. Ofta använder vi det i syfte att kvalitetssäkra en rekrytering men det kan användas till så mycket mer.

Analyser är användbara även för att definiera vilka kompetenser som kommer att krävas för att lyckas i den nya arbetsmiljön, för att utvärdera befintlig personals kompetens eller utveckla chefer, grupper och individer.

Vi är certifierade inom en rad olika verktyg: OPQ, MQ och Verify, Talent Q och Job Match Talent.

Shl:s OPQ 32 Personlighetsanalys

OPQ 32 är en utav de mest använda och ansedda personlighetsanalyserna som identifierar 32 olika egenskaperna som anses vara de viktigaste i arbetslivet. Det som är grundläggande för personlighetsanalyser generellt är att det inte finns några rätt eller fel i kandidatens svar och att det handlar om självinsikt.

Shl:s Verify Färdighetstester

För vissa tjänster är det lämpligt att mäta olika färdigheter för att få fram kandidatens specifika kompetens. Verifys olika tester mäter förmågor i att bearbeta, förstå och dra slutsatser ur olika problem. Dessa tester ska vara ett komplement till den vanliga urvals-/rekryteringsprocessen.

De färdighetstester vi kan bistå med är:

  • Induktivt test, mäter förmågor som är viktiga för problemlösning. Den mäter också förmågan att arbeta flexibelt med ofullständig information och finna lösningar.
  • Verbalt test, mäter din förmåga att förstå och tolka skriftlig information
  • Numeriskt test, mäter din förmåga att förstå tabeller med statistiska och numeriska data samt din förmåga att dra logiska slutsatser.

Väljer man att göra någon eller några utav våra färdighetstester ska man inte utesluta personlighetsanalysen, som ändå är det viktigaste underlaget för rätt matchning.