Sagt om oss

Sagt om oss

Ni visade på stor initiativförmåga och kunnighet och lyckades tillsätta tjänsterna över förväntan.
Jag är imponerad över er förmåga att få ut den information man verkligen behöver för att kunna ta rätt beslut
 
Andreas

Linda och Johan

Executive Search

Vårt mål vid en executive search är att identifiera och attrahera de bästa kandidaterna till våra kunder. Vi vet vad som krävs för att göra det och med fingertoppskänsla handplockar vi organisationens nästa nyckelperson. Vi står för stort engagemang och är den personliga samarbetspartnern som gör det lilla extra. Vi är stolta över att våra kunder återkommer och rekommenderar oss vidare i sitt nätverk.

Det som sticker ut lite i vårt arbete är att vi lägger ner mycket tid på att sätta oss in i vår kunds företagskultur. Att vara ambassadör på ett genuint sätt för våra kunder vet vi skapar trovärdighet, tillit och professionalism. I förlängningen leder detta till att förhöja värdet för uppdragsgivaren ur ett Employer Branding perspektiv..

I den inledande fasen av behovsanalys, intervjuar vi ofta flera nyckelpersoner inom organisationen för att få en djup förståelse om tjänsten och företaget. Analysen ligger sen till grund när vi söker i vårt nätverk och scannar marknaden i jakten på den rätta profilen.

Vi har lång erfarenhet, beteendevetarbakgrund och stort engagemang och gör alltid det lilla extra i vårt arbete i hela processen. Vi starka i vår leverans i synnerhet i analysarbetet, både gällande uppstart och att bedöma kandidatens värde för uppdraget.

Vi har en tät dialog med vår uppdragsgivare och utövar ett agilt tillvägagångssätt. Självklart hanterar vi alla uppdrag konfidentiellt och på ett professionellt sätt.