Sagt om oss

Sagt om oss

Ni visade på stor initiativförmåga och kunnighet och lyckades tillsätta tjänsterna över förväntan.
Jag är imponerad över er förmåga att få ut den information man verkligen behöver för att kunna ta rätt beslut
 
Andreas

Poängsättning säkerställer objektivitet

Det som särskiljer vår process är att vi poängsätter och mäter vartenda steg i rekryteringsprocessen i siffror. Med ett antal olika tester och analyser samt strukturerade och kompetensbaserade intervjuer, där vi på förhand bestämt vad vi letar efter och sedan poängsätter vi efter just detta. Det innebär att kandidaterna bedöms på samma grund och blir objektivt jämförbara. Med andra ord får alla samma chans med vår process 

Det skapar jämställdhet och leder till ökad mångfald.  

Vi kan göra hela eller delar av jobbet åt er och hitta era kandidater på det mest lämpliga sättet, genom annons, online-aktivitet eller via search. 

Skräddarsytt utifrån rollen

Traditionellt sett har rekryteringsföretag rankats i hierarki från lyxig executive search via standardannonsering till volymrekrytering. I vår moderna arbetsmarknad är det mer komplext än så. Det bästa sättet att nå kandidater varierar. En annons kan riktas så smalt idag att den bara visas för några få relevanta individer och därmed vara mer träffsäker än en search 

Vi bidrar med en skräddarsydd strategi för just ert uppdrag – kopplat till er affär och er verksamhet. Vi säkerställer att vi genom hela processen konsekvent mäter rätt saker. 
Det ger er de mest kompetenta kandidaterna oavsett kön, hudfärg, ursprung eller religion.  

Inför varje roll vi rekryterar görs en skräddarsydd kompetensprofil och en kundanpassad strategi för att identifiera och attrahera kandidater. Vi skapar en intervjuguide och använder tester som mäter just de kompetenser och beteenden som är unika för att lyckas i den roll ni vill tillsätta. 

Strukturerat, objektivt och effektivt – assessment center är inkluderat

Alla kandidater djupintervjuas hos oss, alla går igenom tester och analyser. Slutkandidaten genomför alltid assessment center med simuleringsövningar. Det innebär att vi går djupare än de flesta, vår process är strukturerad och objektiv, “magkänslan” avgör inte.  Vi hittar kandidaternas uppsidor och deras utvecklingsområden. Du vet precis vad du får i en kandidat vi hjälpt dig välja ut.  

Vi är experter på rekrytering kopplat till din affär

Vi har utbildat hundratals HR-proffs och rekryterare i börsnoterade bolag, offentliga organisationer och riskkapitalägda bolag, stora som små, om hur modern affärskopplad personbedömning och rekrytering går till. Vår expertis är inte branschspecifik. Vi är experter på att koppla bedömningen av kandidater till din affär och din verksamhet – oavsett vilken den är.  

 Kontakta oss så berättar vi mer.